دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

محمدصادق خلخالی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )زیست ۱۱۱۲ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثار وی: "مفاتیح‌الاعجاز" و شرح "گلشن راز" ، به ‌خط نسخ کتابت تحریر متوسط ، با رقم: "تمت‌الکتاب بیداقل‌العباد محمدصادق‌الخلخالی ، فی سنهٔ ۱۱۱۲".
منبع : مطالب ارسالی