یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

توپ برفی


توپ برفی
این بازی باید در یک روز برفی انجام شود. قبل از شروع بازی اعضای گروه با کمک یکدیگر هفت توپ بزرگ برفی (اندازه یک توپ بسکتبال) ساخته و آنها را در امتداد یکدیگر و در فاصله سه متری از یکدیگر قرار می دهند. با شروع بازی، یکی از بچه ها با یک توپ پلاستیکی، شروع به پریدن از روی توپ های برفی می کند و پس از پریدن از روی اولین مانع، توپ برفی را از پشت سر به سمت مانع پرتاب می کند. در صورتی که توپ به مانع برفی اصابت کند، ۱۰ امتیاز گرفته و بازی را ادامه می دهد، در غیر این صورت، از بازی اخراج شده و بازی با یکی از بچه ها ادامه پیدا خواهد کرد. در پایان هر یک از بچه ها که موفق به کسب امتیاز بیشتری شوند، به عنوان برنده بازی اعلام می شود.

رها ستایش
منبع : روزنامه ایران