پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

نحوه تولید و مصرف جریان مستقیم


نحوه تولید و مصرف جریان مستقیم
در باتریخانه نیروگاه تعداد ۱۳۰ عدد باطری ۲.۲ ولت وجود دارد که بصورت سری بهم وصل شده اند . از ۸۸ عدد باطریها فقط دو سر سیم اول و آخرشان گرفته شده و کاملاً سری است ولی از ۴۲ باطری دیگر از هر دو باطری یک سر سیم گرفته شده است و به یک کلکتور ۲۲ تیغه برده شده ، برق روی سه شین منتقل میشود . کلکتور خودش دو موتور چپ گرد – راستگرد دارد که دو تیغه حرکتی دارند یکی تیغه شارژ باطری ها و یکی تیغه دشارژ باطری ها که با حرکت موتور تیغه های مورد نیاز جهت تامین ولتاژ ۲۳۰ ولت را وارد مدار میکنند ، که هر تیغه ۴.۴ ولت است . سه شین را با اعداد ۱ و ۲ و ۳ در نظر بگیرید که تیغه ۱ و ۲ جهت مصرف ( دشارژ ) و تیغه ۱ و ۳ جهت شارژ باطریها که بوسیله کلیدهای کلنگی روی تابلو انتخاب میکنند به کار میرود .
منبع : سایت برق و الکترونیک