شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا


پیمان قلبها


پیمان قلبها
نویسنده : سیفی، خدیجه(روحی)
شماره کنگره : ۹پ۷۹۲ي/PIR۸۱۰۸
شابک : ۹۶۴-۵۵۴۲-۸۳-۹
رده دیویی : ۸fa۳.۶۲
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۱۱
تعداد صفحه : ۳۱۶
نوبت چاپ : ۴