دوشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۸ / 22 July, 2019
مجله ویستا

رهبری، شورا و مشارکت عمومی


ترويج کشاورزى ماهيتاً پديده‌اى اجتماعى و متضمن سه رکن اساسى است: رهبري، مشارکت و پيروي، آغاز هر مرحله با رهبرى مردم ذينفع و سپس جلب مشارکت آنان در برنامهٔ ترويجى و نهايتاً تشويق آنان به پيروى از رهنمودهاى ترويجى است که طى فرآيندى ترويجى مدلى حلزونى را براى حرکت‌هاى پى‌در‌پى فراهم مى‌آورند. بايد دانست که زمانى رهبرى موفقيت‌آميز خواهد بود که مردم با مردم مطرح شود و در يک ارتباط دو جانبه امور مزبور به‌نحوى فرآيند شوند که مورد تأئيد رهبر و مورد تقليد پيروان قرار گيرد. اين مرحله از کار ترويج نيز شورا ناميده مى‌شود.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

امداد خودرو و یدک کش تهران و تعمیر کار سیار

سایت شفقناسایت الفروزنامه دنیای اقتصادروزنامه شهروندسایت خبر ورزشی