یکشنبه, ۳ شهریور, ۱۳۹۸ / 25 August, 2019
مجله ویستا

مدل‌های برنامه‌ریزی


براى طرح و تدوين برنامه‌هاى کشاورزى و منابع طبيعى نظرهاى مختلفى مطرح شده است که هر يک مى‌تواند به‌نحوى مکمل ديگرى باشد. از اين ديدگاه که به مدل‌هاى ارائه شده در برنامه‌ريزهاى ترويجى بنگريم چند مدل را مناسبتر از بقيه در تبيين مراحل برنامه‌ريزى مى‌يابيم ک هبه شرح زير مطرح مى‌شوند:

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


روزنامه اعتمادسایت ورزش سهروزنامه آرمان ملیسایت انتخابسایر منابع