اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تصاویر: تسلیم کارخانه آزوفستال در ماریوپل اوکراین