«جانمایی سد گتوند روی گنبدهای نمکی» از دلایل بحران آب در خوزستان؟ / یک استاد دانشگاه: هشدار داده بودیم که این سد می‌تواند کل خوزستان را از نظر شوری به مخاطره بیندازد