بسته های آمادگی و جزوات و سوالات …فروش زمین باغی در جاده نظامیبرند پیکنیک تولید کننده ظروف بسته …فروش یدکی چینی09121143402

به گزارش جمعه شب ایرنا از وزارت امور خارجه روسیه، سرگئی ورشینین و کاظم جلالی درخصوص برخی مسائل مهم بین المللی و منطقه ای از جمله وضعیت پیرامون سوریه گفت و گو و از فعالیت کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو حمایت کردند.  معاون وزیر خارجه روسیه و سفیر ایران همچنین بر عزم متقابل برای ادامه همکاری سودمند در چارچوب فرمت مذاکرات آستانه تاکید کردند. سران ایران، روسیه و ترکیه در قالب فرمت آستانه در دو سال گذشته نشستهای پی درپی داشتند که در نتیجه آن گفت وگوهای سوری - سوری میان مخالفان و موافقان سوری در سوچی روسیه شکل گرفت و از دل آن توافق برای تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه بیرون آمد. در یک سال و نیم گذشته به رغم توافق همه بازیگران سوری برای شروع به کار کمیته قانون اساسی سوریه، کشورهای غربی بارها مانع اجرای آن شدند و تلاش کردند این اقدام را به تاخیر بیندازند با این وجود با همراهی سازمان ملل متحد، کار این کمیته سرانجام با تاخیر آغاز شد و جریان دارد.  کمیته قانون اساسی سوریه برای تدوین قانون اساسی جدید این کشور تشکیل شده است و در ان نمایندگانی از دولت سوریه و معارضان سوری حضور دارند که در ژنو تحت نظارت سازمان ملل فعالیت می کنند و نخستین جلسه آن در آبان ماه ۹۸ برگزار شد.