قاسم نعمتی شاعر کشورمان سروده‌ای را به مدافعان سلامت تقدیم کرده است. با لباسی سپید می‌آیی عاشقانه  کنار هر بیمار می‌شوی با نگاه پُر مِهرت لحظهٔ سخت ؛ یار هر بیمار می‌برد غم ز چهره‌ای رنجور چون نسیم بهار لبخندنت دست ِ رحمت نوشته روز ِ ازل نام زینب به روی سربندت ما به این صبر و استقامتتان ای بزرگان عشق مدیونیم باتمام وجود پیر و جوان از شما عاشقانه ممنونیم خستگی؛ دوری از عزیزان را به دل و جان خریده‌اید شما طعم ایثار و جانفشانی را چون شهیدان چشیده‌اید شما آرزو می کنیم این ایام از غم و غصه‌ها رها بشویم باز همراه خانواده شبی زائر مشهدالرضا بشویم ۲۵۸۲۵۸