اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه : دانشگاه را حجامت کنید / وقت پاکسازی دانشگاه‌های نظام اسلامی از استادان و دانشجویان فتنه گر فرارسیده
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی نوشت : دانشگاه را حجامت کنید، وقت پاکسازی دانشگاه‌های نظام اسلامی از استادان و دانشجویان فتنه گر فرارسیده است! افسران جنگ نرمی که به کشور خیانت و در خدمت اهداف بیگانه اند باید از دانشگاه ها بیرون ریخته شوند. بیشتر بخوانید : طبق قانون ، حمله به دانشگاه ها ممنوع است / آقایان رئیسی، محسنی اژه ای و قالیباف! کمک کنید به التیام زخم دانشگاه شریف ۲۱۲۱