اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کاهش زیان در سایپا با افزایش تیراژ محصولات جدید|  وزیر صمت فاقد قدرت تصمیم گیری برای واردات است!