اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بادکان نتوانست از سد حریف مجارستانی بگذرد