شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

موسیقی


موسیقی

گوش دادن به موسیقی باعث ایجاد آرامش روحی و از بین رفتن احساسات و افکار منفی در افراد می شود.
متخصصان توصیه می کنند در آغاز صبح قبل از آن که به کاری مشغول شوید، حتماً برای دقایقی …

گوش دادن به موسیقی باعث ایجاد آرامش روحی و از بین رفتن احساسات و افکار منفی در افراد می شود.

متخصصان توصیه می کنند در آغاز صبح قبل از آن که به کاری مشغول شوید، حتماً برای دقایقی موسیقی گوش کنید.

[سیمه صیادی فر]