یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

هفته قوه قضاییه و چند نکته‌


هفته قوه قضاییه و چند نکته‌

در تاریخ آورده‌اند که روزی به چرچیل گزارش دادند فساد و رشوه‌خواری تمام کشور را فرا گرفته است و او پرسید وضع دادگستری چگونه است و هنگامی که پاسخ شنید وضع دادگستری خوب است، گفت …

در تاریخ آورده‌اند که روزی به چرچیل گزارش دادند فساد و رشوه‌خواری تمام کشور را فرا گرفته است و او پرسید وضع دادگستری چگونه است و هنگامی که پاسخ شنید وضع دادگستری خوب است، گفت نگران نباشید، اگر دادگستری خوب باشد همه جا اصلاح خواهد شد.

حال هفته قوه قضاییه فرصتی است تا ضمن تشکر از تلاش‌های فراوان قضات و مسوولان این قوه، نکاتی به منظور بهبود امور این قوه مطرح شود.

الف)‌ بایسته‌های قوه قضاییه‌

۱) ملجأ ستمدیدگان‌

قوه قضاییه باید به گونه‌ای عمل کند که همانند کودکی که هنگام تظلم ناخودآگاه می‌گوید به بابایم می‌گویم، افرادی که به آنان ستم می‌شود ظالم و ستمکار را از قوه قضاییه بترسانند و بگویند اگر حق مرا نمی‌دهی، به قاضی شکایت می‌برم و افراد نیز از شنیدن این حرف بر خود بلرزند.

۲) بی‌طرفی کامل‌

نباید برای قضات فرقی بکند که طرفین دعوی اهل کجا، با چه خط سیاسی و دارای چه مسلک و مرامی هستند و همانند فرشته عدالت کور باشند که بدون دیدن اصحاب دعوی، تنها به ادله نگاه کنند و حق هر فرد را به وی بدهند؛ هرچند علاقه قلبی آنان گرایش به یک طرف دعوی داشته باشد.

۳) سرعت در رسیدگی‌

قضات محترم باید توجه داشته باشند، گاهی گذشت زمان باعث ضایع شدن حقوق افراد می‌شود و دیگر به هیچ طریق قابل جبران نیست.

همچنین اگر مجرم بسرعت مجازات نشود، دیگر نه‌تنها مجازات اثر مثبت نخواهد داشت، بلکه تنفر مردم از مجرم به مرور زمان بویژه اگر مدت طولانی در زندان باشد،‌ به ترحم تبدیل می‌شود.

پس ضرورت دارد دادگاه‌ها سریع به پرونده‌ها رسیدگی کنند تا طعم شیرین احقاق حق در کام مردم به تلخی نگراید.

ب)‌ نیازهای قوه قضاییه‌

برای دستیابی به قوه قضاییه مطلوب به ۳ ابزار مهم نیاز است؛

۱) نیروی انسانی متدین و متخصص‌

۲) قوانین شفاف، روشن و به‌روز

۳) ‌تجهیزات و امکانات لازم‌

تردیدی وجود ندارد که در هر ۳ مورد قوه قضاییه با کمبود مواجه است، بنابراین دولت در جهت تامین اعتبار لازم برای استخدام نیروی انسانی و تهیه تجهیزات باید به یاری‌ قوه قضاییه بیاید و مجلس برای تصویب قوانین باید به قوه قضاییه کمک کند.

البته نباید این مطلب را از نظر دور داشت که اجرای حداقل عدالت در شرایط فعلی نیز ممکن است.