پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

ابوالقاسم عبدالله‌بن محمدبن عبدالعزیزبن مرزبان‌بن شاهنشاه بغوی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۲۱۳ - ۲۱۴- -۳۱۷) قمری
محل تولد: ایران - خراسان - بغ یا بغشو
شهرت علمی و فرهنگی: عالم و محدث
اصل وی از بغ یا بغشو از شهرهای خراسان است. ابوالقاسم نوۀ دختری احمدبن …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۲۱۳ - ۲۱۴- -۳۱۷) قمری
محل تولد: ایران - خراسان - بغ یا بغشو
شهرت علمی و فرهنگی: عالم و محدث
اصل وی از بغ یا بغشو از شهرهای خراسان است. ابوالقاسم نوۀ دختری احمدبن منیع بغوی است ، لذا به ابن منیع نیز مشهور است. در بغداد به‌ دنیا آمد و همان‌جا سکنی گزید. در زمان خود محدث و مُسند عراق بود. وی از احمدبن حنبل و علی‌بن‌المدینی و علی‌بن‌الجَعد و بسیاری از مشایخ بخاری و مسلم روایت کرده است. ابوعلی نیشابوری و ابوبکر اسماعیلی و ابوبکر شافعی و ابواحمد حُسینک نیشابوری و ابواحمد حاکم و ابوالحسن دارقطنی و کتابی و ابن شاهین و ابوبکربن‌المقری اصفهانی ابوبکر احمدبن عبدان شیرازی ، محدث اهواز ، و ابوبکربن شاذان و ابوبکربن مهندس مصری و ابوبکر جعابی و طبرانی از شاگردان وی به‌حساب آمده‌اند. عمر طولانی او را مرجع استفاده دو نسل بلکه سه نسل پشت سرهم قرار داده بود. از آثار او: "الجعدیات" است که در آن احادیث بزرگترین استاد خود علی‌بن‌الجعد هاشمی را در ۱۲ جزء جمع‌آوری کرده است. محمدبن احمد لیثی و محمدبن جعفر بغدادی که هر دو از مشایخ صدوق می‌باشند ، از راویان این اثر هستند. از دیگر آثار وی: "معجم‌الصحابه" یا "معجم کبیر"؛ کتاب "المسند" ، در حدیث؛ کتاب "السنن علی مذاهب‌الفقهاء" ، در فقه.