یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

۱۰ دسامبر سال ۱۸۹۸ ـ پایان جنگ ایالات متحده و اسپانیا


دهم دسامبر سال ۱۸۹۸ با امضای موافقتنامه پاریس بین ایالات متحده و اسپانیا به میانجیگری دولت فرانسه ، جنگ دو کشور پایان یافت و اسپانیا طبق این موافقتامه پس قرنها از کوبا ، فیلیپین …

دهم دسامبر سال ۱۸۹۸ با امضای موافقتنامه پاریس بین ایالات متحده و اسپانیا به میانجیگری دولت فرانسه ، جنگ دو کشور پایان یافت و اسپانیا طبق این موافقتامه پس قرنها از کوبا ، فیلیپین ، پورتوریکو و گوام مهاجر نشینان و مستعمرات قدیمی خود صرف نظر کرد و آنها را به آمریکا داد.

سنای آمریکا در آن زمان با تصرف اراضی دور دست و مداخله در امور دیگران موافقت نداشت و به همین دلیل موافقتنامه پاریس را پس از دو سال بحث سرانجام با اکثریت دو رای به تصویب رساند . مورخان همین رویداد را آغاز امپریالیسم آمریکا می دانند که بیشتر آمریکاییان آن را رد می کنند.