دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 27 May, 2024
مجله ویستا

ایراندخت تیمورتاش


جنسیت: زن
نام پدر: عبدالحسین سردار معظم خراسانی
تخلص: ایراندخت
تولد و وفات: ( ... )سده چهاردهم قمری
محل تولد: ایران
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده ، روزنامه‌نگار و شاعر
تحصیلات …

جنسیت: زن
نام پدر: عبدالحسین سردار معظم خراسانی
تخلص: ایراندخت
تولد و وفات: ( ... )سده چهاردهم قمری
محل تولد: ایران
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده ، روزنامه‌نگار و شاعر
تحصیلات خود را تا اخذ گواهینامۀ دکترا ادامه داد و مدت سه سال "روزنامۀ رستاخیز" را در تهران منتشر کرد و به‌عنوان وابسته فرهنگی و مطبوعاتی ایران در پاریس ، به‌ خدمت مشغول شد. ایراندخت از طبعی موزون بهره‌مند بود و به‌ نیکی شعر می‌سرود. از آثار او: "آب علی"؛ "دختر تیره‌بخت".