دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

آغاز راهپیمایی هشت هزار کیلومتری کمونیست های چین (در این روز ۱۶ اكتبر)


آغاز راهپیمایی هشت هزار کیلومتری کمونیست های چین (در این روز ۱۶ اكتبر)

راهپیمایی طولانی (۸ هزار كیلومتری) كمونیست های مسلح چین كه در محاصره نیروهای دولتی جمهوری چین قرار گرفته بودند به سوی شمال این كشور، شانزدهم اکتبر ۱۹۳۴ آغاز شد كه ضمن راه، …

راهپیمایی طولانی (۸ هزار كیلومتری) كمونیست های مسلح چین كه در محاصره نیروهای دولتی جمهوری چین قرار گرفته بودند به سوی شمال این كشور، شانزدهم اکتبر ۱۹۳۴ آغاز شد كه ضمن راه، مائو را به دبیر كلی حزب برگزیدند.

این راهپیمایی یك سال و چهار روز طول كشید و ضمن آن هفتاد هزار تن از چریكهای كمونیست جان سپردند. پس از استقرار درایالت «شانشی» و نزدیك بودن به مرز شوروی موفق به دریافت كمك از این دولت و دست زدن به ضد حمله شدند و اول اكتبر ۱۹۴۹ تاسیس جمهوری توده ای چین را اعلام داشتند كه می رود ظرف ده سال آینده ابرقدرت اول جهان شود.