پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

آیا می دانیدكه ...


آیا می دانیدكه ...

تمرین یكی از راه های ایجاد تمركز و غلبه بر افكار خارج از درس می باشد. با تمرین می توانید خود را عادت داده تا هنگام مطالعه كردن همه چیز را كنار گذاشته و تمام فكر خود را به درس معطوف …

تمرین یكی از راه های ایجاد تمركز و غلبه بر افكار خارج از درس می باشد. با تمرین می توانید خود را عادت داده تا هنگام مطالعه كردن همه چیز را كنار گذاشته و تمام فكر خود را به درس معطوف كنید، مخصوصاً در این روزهای باقیمانده تا كنكور. همچنین محرك های محیطی را از خود دور كنید. به عنوان مثال اگر تا قبل از شروع مطالعه مشغول تفریح یا دیدن تلویزیون بودید به خودتان وعده ندهید كه اگر مطالعه را به موقع شروع نكرده اید اشكالی ندارد و بعداً زمان از دست رفته را جبران خواهید كرد.

باید تمرین كنیم كه یاد بگیریم هر كاری را در زمان خود و با تمركز انجام دهیم و زمان انجام یك كار را با كارهای دیگر یكی نكنیم، زمان درس خواندن فقط درس بخوانیم.