سه شنبه, ۲۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 18 June, 2024
مجله ویستا

آقااحمد بهبهانی


جنسیت: مرد
نام پدر: آقا محمدعلی
تولد و وفات: (۱۱۹۱ -۱۲۳۵) قمری
محل تولد: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه اصوفیف ریاضیدان ، فیلسوف ، عالم علوم غربیه و شاعر
معروف …

جنسیت: مرد
نام پدر: آقا محمدعلی
تولد و وفات: (۱۱۹۱ -۱۲۳۵) قمری
محل تولد: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه اصوفیف ریاضیدان ، فیلسوف ، عالم علوم غربیه و شاعر
معروف به آقااحمد کرمانشاهی. در کرمانشاه متولد شد. و در همان‌جا نزد پدر مقدمات را فراگرفت. آقااحمد به عراق سفر کرد و در نجف در محضر بحرالعلوم ، سیدعلی طباطبایی ، مقدس بغدادی ، شیخ جعفر کاشف‌الغطاء ، سید میرزامهدی شهرستانی و علماء دیگر تحصیل علم کرد ، و در قم از میزرای قمی بهره برد. آقااحمد از محسن کاظمی عرجی و سیدعلی طباطبایی در سال ۱۲۱۷ق کسب اجازه کرد. پس از فوت پدر و ماجرای حملۀ وهابیون به عتبات ، به ‌اتفاق پدر خانواده به کرمانشاه مهاجرت کرد. در سال ۱۲۲۰ق به ‌هند رفت. در شهرهای مختلف آنجا به ‌سیر و سیاحت پرداخت. در سال ۱۲۲۴ق به ‌کرمانشاه بازگشت. پس از بازگشت از سفر هند اجازه‌‌ای از آقا سیدمحمد مجاهد گرفت و سیدمحمد در این اجازه او را بسیار ستوده است. وی در کرمانشاه وفات کرد و در جوار پدر دفن شد. او نخستین کسی است که نماز جمعه را به ‌روش امامیه در آنجا پایه‌گذاری کرد. بیشتر کتب خود را زمانی که در هند بود تألیف کرد. از جمله تألیفات وی: "مرآت‌الاحوال جهان‌نما" ، این کتاب که مهمترین اثر وی است ، هم سفرنامۀ هند و هم معرفی خاندان مجلسی و مازندرانی و بهبهانی است؛ "کشف‌الرین والغین عن حکم صلاهٔ‌الجمعهٔ والعیدین"؛ "کشف‌الشبههٔ عن حکم‌المتعهٔ"؛َ "قوت لایموت فی واجبات‌الصلاهٔ والصوم"؛ "نحفهٔ‌المحبین" ، در فضائل ائمه اطهار؛ "شرح‌المختصرالنافع"؛ "المحمودیهٔ".