دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 May, 2024
مجله ویستا

کارآفرینی شوق خلقت


کارآفرینی شوق خلقت

ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد

● مقدمه:

ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد. شاخص های سخت افزاری و دارایی های مشهود که دیروز در جایگاه یک بنگاه اقتصادی نقش تعیین کننده داشت جای خود را به نوآوری ، ابداع، خلق محصولات جدید و دارایی های نرم افزاری داده است. اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا آن هایی بودند که منابع مالی بیشتری در اختیار داشتند، امروز ثروتمندترین مردم دنیا افرادی دانش مدار و کارآفرین هستند . لذا توسعه اقتصادی دنیای امروز بر پایه نوآوری و خلاقیت و استفاده از دانش استوار است. این اقتصاد را اقتصاد دانش محور می گویند.

تولید علم و دانش، بهره گیری از دانش و گسترش آن در سطح جامعه در تمام زمینه های اجتماعی توانمندی و قدرت ایجاد می نمایند. کشورهایی که بخش قابل ملاحظه ای از تولید علم و دانش را به خود اختصاص داده اند ، از نظر صنعتی توسعه یافته و از توازن اقتصادی و سیاسی بالایی برخوردارند.

● بدیهی است تولید علم و دانش جز از راه تحقیق حاصل نمی شود.

رابطه سرمایه گذاری در امر تحقیقات و تولید علم و رابطه تولید علم با توان اقتصادی و سیاسی کشورها رابطه ای مستقیم است. به کارگیری دانش و مدیریت در هر جامعه زیربنای نوآوری و خلاقیت هاست. بنابراین لازمه رشد اقتصادی در دنیای امروز ، توسعه مراکز تولید دانش، فناوری و مهارت های فنی است که مهمترین آن ها دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی هستند. دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به عنوان رکن اساسی در توسعه همه جانبه کشور باید از هر نظر مورد حمایت قرار گیرند تا قادر باشند نیروهای جوان و طالب علم کشور را اهل فکر و نظر ، متخصص و خلاق پرورش دهند. در دنیای امروز بزرگترین سرمایه های یک بنگاه اقتصادی منابع انسانی یا نیروهای اهل فکر، یادگیرنده و خلاق آن ها هستند و این نیروها کسانی جز کارآفرینان نمی باشند.

● مفهوم کارآفرینی

با تحولات سریع و شتابان جامعه بین المللی و گذر از جامعه صنعتی به جامعه فن آوری اطلاعات و مواجهه اقتصاد های ملی با اقتصاد جهانی و مطرح شدن پدیده هایی همانند «جهانی شدن اقتصاد» و «فن آوری اطلاعات» ، مباحث اساسی درخصوص راهکارهای مختلف برای تسریع فرآیند رشد و توسعه پایدار و رفاه اقتصادی مطرح می شود. یکی از این مباحث جدید، نقش کارآفرینان در این فرایند است. کارآفرینی از مفاهیم جدیدی است که حداقل در محدودة علم مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی و روان شناسی و سایر مقوله های مرتبط با این موضوع قدمتی بسیار کوتاه داشته و از مفاهیم رو به گسترش می باشد. به دلیل آنکه معنای تحت اللفظی «کارآفرینی» نمی تواند عمق محتوی و مفهوم این واژه را مشخص نماید و نیز برای جلوگیری از برداشت نادرست این موضوع یا واژه با سایر واژه ها و برای رسیدن به فهم و فرهنگ مشترک از آن ، معرفی و شناساندن این واژه بسیار مهم است.

برای رسیدن به فهم مشترک ا زکارآفرینی، باید به سوالاتی نظیر: "کارآفرینی چیست؟ کارآفرین کیست؟ فرآیند کارفرینی چگونه است؟ نقش و تأثیر کارآفرینی و کارآفرینان در ابعاد توسعه و رشد اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی همانند اشتغال چیست؟ نقش آموزش و تجربه در رشد کارآفرینی چه میزان است؟" پاسخی واضح و مبسوط داده شود.

«کارآفرینی» از ابتدای خلقت بشر و همراه با او در تمام شئون زندگی حضور داشته و مبنای تحولات و پیشرفتهای بشری بوده است. لیکن تعاریف متنوعی از آن در سیر تاریخی وروند تکامل موضوع بیان شده است، که برخی از این تعاریف ارائه می شود:

● کارآفرینی یعنی:

ـ متعهد شدن و مسئولیت پذیری در تولیدکارهای جدید

ـ یک علم که همچون علوم دیگر می توان آن را فرا گرفت

ـ راه اندازی و سازماندهی کسب و کار و شرکتهای نوپا از طریق نوآوری و خطرپذیری که این کسب و کار مداماً در حال رشد و ترقی باشد

ـ مدیریت فرصت یا کشف و شناخت فرصتهای سودآور و کشف نشده موجود در جامعه و استفاده از آنها

ـ حل مشکلات جامعه، دولت و بنگاه ها و بهبود زندگی فردی و خانوادگی

ـ فرآیند شناسایی ، توسعه و گسترش دیدگاه دیگری از زندگی که این دیدگاه ممکن است یک فرد خلاق و یا یک فرصت و راه بهتری برای انجام بعضی از کارها باشد

ـ فرآیند پویای ایجاد و دستیابی به فرصتها و دنبال کردن آنها بدون توجه به منابعی که در حال حاضر موجود است.

ـ جستجوی دائمی برای تغییر و واکنش در برابر آن و بهره برداری از آن به عنوان یک فرصت

ـ فرایند پویای ارزش آفرینی و ایجاد و خلق ثروت بیشتر در جنبه های مختلف از زندگی اجتماعی

ـ تشکیل تیمی از افراد با مهارتها و استعدادهای مکمل و مشاهده فرصتها در شرایطی که دیگران تنها هرج و مرج ، تناقض ، تضاد و ابهام را متوجه می شوند

ـ یک استراتژی نوین در شرکتهای بزرگ برای دستیابی به نوآوری ، موفقیت و رشد و بقا

ـ پیش زمینه ای اساسی برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه با ایجاد فرصت های شغلی و تولید ثروت و توزیع درآمد در جامعه و بهبود شرایط اقتصادی

ـ یکی از موارد توانایی ها و شایستگی های مدیران

ـ توان خلاق و تلفیق قوانین برای ایجاد کسب و کار جدید

ـ یک نوع تصمیم گیری اجتماعی که توسط نوآوران اقتصادی انجام می شود .

ـ یک نوع کنش انسانی که در عرصه کار و فعالیت اقتصادی متبلور می شود، ایجاد سازگاری و هماهنگی متقابل بیشتر در عملیات بازار

ـ شوق خلقت، یا خلق و ایجاد بینشی ارزشمند از هیج

ـ فرآیند خلق چیزی نو، با صرف وقت و تلاش بسیار و پذیرش خطرات مالی، روحی و اجتماعی برای به دست آوردن منابع مالی، رضایت شخصی و استقلال

ـ فرایند پویای به وجود آوردن چیزهای نو همراه با ارزش های جدید با استفاد از زمان، منابع و ریسک خلاقیت و نوآوری

ـ یک نوع تصمیم گیری اجتماعی است که توسط نوآوران اقتصادی انجام میش ود.

ـ موتور توسعه اقتصادی و جرقه رشد و توسعه اقتصادی

●کارآفرینی موجب تحقق این موارد می شود:

ـ بارور شدن خلاقیت ها، ترغیب به نوآوری و توسعه آن ، افزایش اعتماد به نفس ، ایجاد و توسعه تکنولوژی ، ثروت در جامعه و افزایش رفاه عمومی

ـ افزایش سود و سرمایه ، سرمایه گذاران و تأمین رفاه اجتماعی

ـ پرشدن خلاء ها و شکافهای بازار کار، یعنی با توجه به دگرگونی شرایط بازار کار و فراهم شدن فرصتهای تازه، امکانات جدیدی خلق می شود.

ـ گذار از رکورد اقتصادی، جبران عقب ماندگی های اقتصادی و آسان شدن روند رشد و توسعه کشور

ـ جلوگیری از پس روی اقتصادی به هنگام بحران و ناتوانی بخش های اقتصادی در ایجاد اشتغال

ـ رقابت صنایع به ویژه صنایع مشابه داخلی با یکدیگر ، موجب بهبود و بالا رفتن کیفیت کالاها

ـ تقویت و تکامل صنایع داخلی و فراهم آوردن زمینه رقابت صنایع داخلی و خارجی و سرانجام افزایش صادرات و دریافت ارز برای کشور

ـ بوجود آمدن محصولات ، خدمات، روشها ، سیاستها، افکار و راهکارهای نو برای حل مشکلات جامعه

ـ فراهم ساختن عوامل و شرایط لازم را برای تولید کالاها، محصولات و بازاریابی آنها

کارآفرینی به معنای «عهده دار شدن» کاری است و به معنی مسئولیت پذیری است و تعریف آن وابسته به شرایط و حوزه ای که در آن قرار دارد مانند اقتصاد، جامعه شناسی و ... بسیار گسترده و چند وجهی است.

در تعریف اقتصادی کارآفرینی ، ریچارد کانتلیون (۱۷۳۰، contilon) می گوید: «کارآفرین فردی است که ابزار تولید را به منظور ترکیب به صورت محصولاتی قابل عرضه به بازار عرصه به بازار خریداری می کند . کارآفرین در زمان خرید از قیمت نهایی محصولات اطلاعی ندارد».

شومیتر (۱۹۸۲وSchumpeter) از دیگر اقتصاددانانی است که نوآوری را به طور بسیار برجسته در اقتصاد وارد کرده و معتقد است: «کارآفرینی نیروی محرک اصلی در توسعه اقتصادی و موتور توسعه است». وی مشخصه کارآفرینی را نوآوری می داند و فرایند کارآفرینی را تخریب خلاق می نامد، یعنی ویژگی تعیین کننده در کارآفرینی همانا انجام کارهای جدید با ابداع روش های نوین در انجام کارهای جاری است.

وی در کتاب «نظریه اقتصاد پویا» اشاره می کند که تعادل پویا از طریق نوآوری و کارآفرینی ایجاد می گردد و اینها مشخصه یک اقتصاد سالمند.در واقع هنوز هم تعریف جامع و کاملی و مورد وفاق صاحبنظران حول این مطلب ارائه نگردیده است.

تعریف دیگری از اصطلاح کارآفرینی که تقریباً شامل همه تعریفهای ارائه شده از آن می باشد ، عبارت است از :

«کارآفرینی فرآیندی است پویا که که فرد کارآفرین با ایده های نو و خلاق و شناسایی فرصتهای جدید و با بسیج منابع، به ایجاد کسب و کار و شرکتی نو، راه اندازی سازمانی جدید با ویژگی نوآور و رشد یابنده که توأم با پذیرش مخاطره و ریسک باشد و منجر به معرفی محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه مبادرت کند.»