پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

خلیل سفیر کوراغلی


جنسیت: مرد
تخلص: سفیر
تولد و وفات: ( ... - ۱۲۱۹) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی از طایفهٔ مشهور کوراغلی که از بازرگانان آذربایجانی ساکن یزد بود. بعد از زیارت …

جنسیت: مرد
تخلص: سفیر
تولد و وفات: ( ... - ۱۲۱۹) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی از طایفهٔ مشهور کوراغلی که از بازرگانان آذربایجانی ساکن یزد بود. بعد از زیارت خانهٔ خدا در بوشهر مسکن گزید و در روزگار فتحعلی‌شاه سفیر ایران در هندوستان شد و در آنجا به گلولهٔ تفنگ سربازی هندی کشته شد. وی طبع شعری داشته و اشعاری چند از او موجود است.