دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

۱۰ مارس سال ۱۹۹۴ ـ قدر شناسی یونانیان از « ملینا مرکوری » بانویی که عاشق میهنش بود


۱۰ مارس سال ۱۹۹۴ ـ قدر شناسی یونانیان از « ملینا مرکوری » بانویی که عاشق میهنش بود

دهم مارس سال ۱۹۹۴ در تشییع جنازه و مراسم تدفین بانو ملینا مرکوری وزیر فرهنگ یونان که از بیماری سرطان در گذشته بود بیش از یک میلیون یونانی شرکت کردند که با توجه به جمعیت شهر آتن …

دهم مارس سال ۱۹۹۴ در تشییع جنازه و مراسم تدفین بانو ملینا مرکوری وزیر فرهنگ یونان که از بیماری سرطان در گذشته بود بیش از یک میلیون یونانی شرکت کردند که با توجه به جمعیت شهر آتن کاری بی سابقه و یک تشویق و دلگرمی برای همه کسانی بود که برای خدمت صادقانه به وطن خود کمر همت می بندند. این تشییع جنازه در ردیف رویدادهای تاریخی اروپا مهم ثبت شده است.« ملینا» لقب قهرمان ملی یونان را به دست آورده بود.

وی که یک بازیگر فیلم بود از نوجوانی به وطن خود یونان عشق می ورزید و با این که با شوهرش در آمریکا زندگی می کرد از سال ۱۹۶۷ که سرهنگها با کودتا بر یونان مسلط شدند در سطح جهان دست به یک مبارزه پیگیر بر ضد آنان زد که هفت سال طول کشید . وی از شهری به شهر دیگر می رفت و ضمن برگزاری مصاحبه و جلسات سخنرانی ، با گریه و اشک از مقامات و مردم می خواست که اجازه ندهند گهواره دمکراسی جهان و زادگاه فلسفه و حق درچنگ چند سرهنگ فرومایه اسیر باشد .

پس از بازگشت دمکراسی به یونان از جانب حزب سوسیالیست نامزد نمایندگی پارلمان شد و انتخاب گردید.

وی پس از هشت سال عضویت پارلمان تصدی وزارت فرهنگ یونا ن را برعهده و تلاش بسیار کرد که آتن به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا شناخته شود. ملینا سپس مبارزه وسیعی را برای بازگرداندن اثار باستانی؛ مجسمه ها ، سنگهای مرمر یونان و... یونان باستان از موزه های سایر کشورها به ویژه انگلستان آغاز کرد و در جلسات یونسکو همه مساعی خود را بکار برد تا سرقت و تخریب و حتی بی اعتنایی به میراث فرهنگی یک ملت که هویت ملی است به عنوان جرم بین المللی در آید.

ملینا که ۱۸ اکتبر ۱۹۲۳ در آتن متولد و در ۶ مارس ۱۹۹۴ در یک بیمارستان نیویورک در گذشت در زندگی هنری خود هم که پیش از ورود به سیاست به‌آن اشتغال داشت موفق بود و ستاره فیلمهای معروفی چون « یکشنبه ها ، هرگز » و « اتوبوسی به نام هوس » بود.