یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

سولفات مس متبلور


زاج زرد (سولفات فریک) را با هم وزنش زنگار در دیگ مسی و چهار برابر وزنش آب ریخته آنرا می‌پزد تا تبخیر گردد و یک سومش باقی بماند. آنرا صاف کرده و در حرارت آفتاب در جام‌هائی آنرا منعقد …

زاج زرد (سولفات فریک) را با هم وزنش زنگار در دیگ مسی و چهار برابر وزنش آب ریخته آنرا می‌پزد تا تبخیر گردد و یک سومش باقی بماند. آنرا صاف کرده و در حرارت آفتاب در جام‌هائی آنرا منعقد می‌کند. این جسم را خرده کرده در قیف شیشه‌ای می‌ریزد تا در آب حل شود و قطره‌قطره به پایین بچکد، آب سبزی می‌باشد.

سولفات منیزیم:

ضد تشنج، جانشین شوندهٔ الکترولیت

این دارو با تضعیف دستگاه عصبی مرکزی (CNS) و نیز کاهش آزاد شدن استیل کولین در محل اتصال عصب عضله ـ انقباضات عضلات مخطط را کاهش می‌دهد. همچنین، این دارو حساسیت صفحهٔ محرکه انتهائی را به استیل کولین کاهش داده و تحریک‌پذیری غشای عضله را کم می‌کند.

۱) از راه تزریق وریدی برای کنترل فوری تشنجات مخاطره‌آمیز، آبستنی و در درمان نفریت حاد در کودکان کاربرد دارد

۲) برای درمان جانشینی در کمبود منیزیم به‌ویژه در کمی حاد منیزیم خون که با علائم تتانی شبیه علائم کمی کلسیم خون، همراه است بکار می‌رود.

۳) به‌عنوان شل کننده عضله رحم کاربرد دارد.