دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

تلگراف علما به ولیعهد


تلگراف علما به ولیعهد

●ششم مرداد ۱۲۸۵
امروز خبر رسید كه زن ها هم در حال آماده شدن برای تحصن در سفارت و همراهی مردان، قصد آمدن به سمت باغ سفارت را كرده اند و می خواهند در خیابان كنار سفارت چادر بزنند.نزدیك …

ششم مرداد ۱۲۸۵

امروز خبر رسید كه زن ها هم در حال آماده شدن برای تحصن در سفارت و همراهی مردان، قصد آمدن به سمت باغ سفارت را كرده اند و می خواهند در خیابان كنار سفارت چادر بزنند.نزدیك ظهر پیك آقایان از قم هم رسید، میرزا ابراهیم عطار كه همسایه جناب طباطبایی است این پیام را آورده و خبر سلامتی آقایان را می دهد. از خبرهایی كه او به متحصنین می گوید: یكی مسئله محاصره راه های قم است كه كسی امكان رفتن به سمت حرم و شهر را نیابند، دیگری مسئله احتكار آرد توسط معتمد خاقان و شوریدن مردم و دخالت علما و برگشتن قیمت آرد به همان مبلغ اصلی است. از سوی دیگر متولی باشی هم دستور داده كه شب قبل چراغ های حرم و صحن را یك ساعت زودتر خاموش كنند كه مردم متفرق شوند.تلگرافی هم با عنوان جواب علمای تبریز خطاب به ولیعهد كه در تبریز مستقر است از طرف مظفرالدین شاه صادر شده.سلطان در این تلگراف ضمن التفات به علمای تبریز توسط ولیعهد عنوان كرده كه این التفات همگانی است و سبب شفاعت ایشان مشیرالدوله را برای عودت دادن علما به قم خواهد فرستاد و سخنان درست و بحق علما را هم قبول خواهد كرد.در اطراف ظهر هم خبر شلوغ شدن بعضی از شهرها و ولایات در میان متحصنین پیچید كه در این ولایات هم مردم شروع به تعطیل كردن دكان ها كرده اند و بعضا در قونسولخانه و یا بعضی جاهای دیگر متحصن شده اند. از ظهر نگذشته بود كه خبر رسید ولیعهد تلگرافی در جواب پدر فرستاده كه اگر من ذره ای احساس می كردم كه مطالب علمای تبریز خلاف مصلحت دولت است، ابدا چیزی عرض نمی كردم و امروز هم در تلگراف خانه حضور پیدا كردم كه «شخصا از علمای مهاجر دارالخلافه شفاعت نمایم.»هنوز غروب نشده خبر رسید مظفرالدین شاه در جواب تلگراف ولیعهد، جوابیه نوشته و به تبریز مخابره كرده اند.در این تلگراف هم ضمن تكرار واجب التكریم بودن علما تاكید شده كه مشیرالدوله به قم خواهد رفت و علما را به تهران با احترام عودت خواهد داد.