شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

همیشه در جیب خود پول داشته باشید


بخش عمده ای از اعتماد به نفس شما، احساس شایستگی کردن و با بیانی ساده تر، احساس بودن است. اما بخشی از آن هم، نه احساس بودن، که احساس داشتن است.
یعنی به هر حال، احساس توانایی و شایستگی …

بخش عمده ای از اعتماد به نفس شما، احساس شایستگی کردن و با بیانی ساده تر، احساس بودن است. اما بخشی از آن هم، نه احساس بودن، که احساس داشتن است.

یعنی به هر حال، احساس توانایی و شایستگی شما باید به شکلی تجلی پیدا کند و خود را نشان دهد. شاید هم باید احساس توانایی مالی کنید و هم اینکه واقعاً چیزی داشته باشید.

جیب شما احساس داشتن اسکناس را دوست ندارد و اصلاً آن را درک نمی کند؛ او فقط حضور اسکناس را می فهمد و آن را دوست دارد. شما باید ذهنیتی توانگر داشته باشید؛ اما به شاهد هم نیاز دارید، گواه ذهنیت توانگر شما کیف پول شماست.

ـ هیچ وقت از خانه با جیب خالی بیرون نیایید.

ـ البته اعتماد به نفس خود را مشروط و وابسته به وضع کیف پول خود نکنید.

دروغ بزرگ:

ـ من می توانم، اما نمی خواهم!

این دروغ بزرگ را فقط و جدان درک و کشف می کند و فقط خود شخص گوینده، مبتلا به احساس گناه می شود و اعتماد به نفس خود را به شدت کاهش می دهد. این دروغ بزرگ، در مواقع مختلفی به کار برده می شود که شایع ترین آن در مورد پول است. وقتی می گویید من می توانم داشته باشم و کیفم هم دلیل مدعاست؛ وجدان، درستی اش را می پسندد و احساس خودباوری از درون شخص می جوشد.

برداشت غلط:

در همه مکاتب الهی، استفاده نادرست از مواهب خداوندی از جمله ثروت، سخت نکوهش شده است.

برداشت بسیار نادرستی از این نکوهش، باعث شده که خیلی ها فکر کنند و باور کنند که پول، چیز بدی است و داشتن، فعل نکوهیده ای است. این افراد، ضرب المثلهایی مثل «پول چرک دست است» «پول، پلید و پست است»، «پول، علت همه جنایتهاست!» و … را به وجود می آورند و آن را تبلیغ می کنند. اما مگر پول به تنهایی و به خودی خود می تواند چنین اعمالی را انجام دهد و چنین باشد. مسلماً این ماییم که تعیین می کنیم پولمان چه کار کند و چه طور باشد.

ثروت از مواهب الهی است و چنین اهانتهایی به یک موهبت الهی، ناسپاسی آشکار و گناهی بزرگ است.

مقدار پولی که شما در کیف خود دارید؛ به هیچ وجه قابل سرزنش نیست؛ آنچه ممکن است قابل سرزنش باشد، شیوه استفاده شما از آن است. پس به استدلال اینکه از پول، می شود استفاده نادرستی کرد و خیلی ها چنین کرده اند؛ جیب خود را خالی نگذارید. خالی بودن جیب شما در شما نداشتن و محرومیت را القا می کند که احساس عدم شایستگی و کاهش اعتماد به نفس را به دنبال دارد.

جیب توانگر، اعتماد به نفس را افزایش می دهد و در عین حال شما را به تکاپو و فعالیت بیشتری وا می دارد. نگویید اگر پول در جیبم باشد، خرج می کنم؛ وقتی به خود اطمینان ندارید؛ نمی توانید چیزی داشته باشید. همراه داشتن پول به شما احساس داشتن، عادت به همراه داشتن پول ، اعتماد به نفس می بخشد که نتیجه آن تحرک و فعالیت است. یادتان باشد. شما هرگز نمی توانید هم اعتماد به نفس داشته باشید و هم بیکار باشید.حتی الامکان خودتان جیب خود را توانگر سازید.

م.حورایی - اعتماد به نفس در ۱۰ روز

http://tntmoney.wordpress.com