شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

اقدامات ضد الکترونیک


در ناحیه‌ای از میدان رزم که بر آن ابزارهای الکترونیکی نقش اصلی را دارند، انتظار می‌رود که جنگ الکترونیک رل بزرگی را بازی کند.
اقدامات ضد الکترونیک (ECCM) اساس اقدام ضد الکترونیکی …

در ناحیه‌ای از میدان رزم که بر آن ابزارهای الکترونیکی نقش اصلی را دارند، انتظار می‌رود که جنگ الکترونیک رل بزرگی را بازی کند.

اقدامات ضد الکترونیک (ECCM) اساس اقدام ضد الکترونیکی به منظور اطمینان از این است که فرکانس‌های ارتباطی و مادون قرمز به طور محفوظ و مطمئن نگه داشته شوند. یک مهاجم کوشش زیادی خواهد کرد که چنین اطلاعاتی را در زمان صلح و جنگ به‌دست آورد. آنتن‌هائی را می‌توان طراحی کرد که براساس پرتوهای بسیار باریکی کار کنند که دارای لبه‌های جانبی کوچکی باشند تا تٲثیر پارازیت و اختلال به حداقل برسد. به‌علاوه فرستنده‌های پر قدرت و گیرنده‌های نسبتاً غیر حساس نیز می‌توانند از کارائی و تٲثیر پارازیت و اختلال بکاهند. توانائی تغییر سریع فکرانس‌ نیز خیلی اهمیت دارد.