چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

مزایای یادگیری جمله در زبان انگلیسی


مزایای یادگیری جمله در زبان انگلیسی

جمله بر خلاف لغت فقط یک معنی واقعی دارد بنابراین یادگیری آن دقیقتر, سریعتر وراحت تر است

۱) جمله بر خلاف لغت فقط یک معنی واقعی دارد. بنابراین یادگیری آن دقیقتر، سریعتر وراحت تر است.

۲) با یادگیری جمله معانی لغات، اصطلاحات حروف اضافه و غیره بصورت غیر مستقیم بخاطر سپرده می شوند.

۳) یادگیری جمله مخاطب را از پرداختن به قوانین سخت و پیچیده لغوی و گرامری بی نیاز می کند.

۴) با یادگیری جمله دستورات گرامری نیز بصورت غیر مستقیم بخاطر سپرده خواهند شد. بدون اینکه کاربر زمانی را برای یادگیری این دستورات صرف نماید، هر چه جملات بیشتری یاد بگیریم، ساختار زبان یا همان دستورات گرامری بیشتر در ذهن ما، همچون ستونهائی بنا خواهند شد.

جملات بخاطر سپرده شده بهنگام شنیده شدن آسانتر فهمیده خواهند شد. چون قبلا آنرا بارها مرور کرده ایم. مثلا چون ما جمله how are you?"" را بعنوان یک جمله کامل در ذهن داریم با هر سرعتی که بیان شود برای ما

۱) قابل فهم است.

۲) فرض کنیم جمله ای را در خاطر داریم و حال، جمله مشابهی را می شنویم ولی لغتی از آن جمله عوض شده است ما باز توان حدس زدن معنی جمله را داریم. در زبان خودمان نیز گاهی لغاتی را بکار می یریم و می شنویم که معنی آن ها را نمی دانیم اما این مسئله ما را از درک کلیت موضوع عاجز نمی کند.

۳) با یادگیری جمله معانی مختلف یک لغت و نیز معانی اصطلاحی آن لغت آرام آرام در پروسه زمانی فرا گرفته خواهد شد.

۴) جمله یاد گرفته شده بلافاصله قابل استفاده است. بطوری که می نوانیم آن جمله را در موقعیت خود بدون نیاز به رعایت آیتمهای پیچیده لغوی و گرامری استفاده کنیم و بهنگام شنیده شدن نیز به راحتی قابل درک است. در حالی که بخاطر آوردن معانی لغات و دستورات گرامری، که قبلا جدا از جمله یاد گرفته شده اند تقریبا غیر ممکن است.

۵) آنچه ما قبلا از معانی لغات و دستورات گرامری در خاطر داریم بخاطر فاصله ای که با جمله، یعنی دنیای واقعی زبان دارند در مه قرار گرفته اند. اما با یاد گیری جمله این اطلاعات رفته رفته به رو آمده و روند آموزش را تسریع می بخشند.

۶) یاد گیری جمله ترس ما را از کاربرد اشتباه لغات و دستورات گرامری که در ذهن داریم رها نموده و می توانیم با اعتماد به نفس بیشتری از آن استفاده کنیم. راستی از کجا معلوم که جمله ای که ما ساخته ایم و سعی نموده ایم تمام آیتم ها را رعایت کنیم درست باشد؟ شاید نکته ای را جا انداخته باشیم و می دانیم که در زبان حتی لغتی می تواند معنی جمله ای را عوض کند.

۷) جملات یاد گرفته شده یک زبان خارجی حتی در محیط خودمان نیز یاد آوری می گردند فرض کنیم جمله ای " لطفا نگه دارید می خواهم پیاده شوم" را یاد گرفته باشیم. حال در داخل تاکسی نشسته ایم می خواهیم به زبان خود (مثلا فارسی ) از راننده بخواهیم نگه دارد. اما بدون شک معادل انگلیسی نیزدر ذهن تداعی خواهد شد.

۸) جمله یک فرمول است با یادگیری یک جمله می توانیم جملات دیگری نیز از روی آن بسازیم و با اندکی (فقط اندکی ) اطلاعات گرامری ساده که معمولا یاد گرفته ایم، می توانیم آنرا منفی یا سوالی بکنیم. جمله زیر را در نظر بگیرید.

· Would you be so kind as to open this window for me?

حال به جملات زیر نگاه کنید.

· Would you be so kind as to close this window for me?

· Would you be so kind as to mail this letter for me?

و. . . . . . . . . . . . . .

۹) اینها حداقل مثالهائی هستند که با یک جمله می توان ساخت و هر جه جلوتر برویم، می توانیم جملات بیشتری نیز بسازیم. اما اساتید محترم زبان می توانند در مورد دستورات گرامری اصطلاحات و حروف اضافه بکار رفته به تفصیل صحبت کنند.

● چند جمله در روز می توان یاد گرفت؟

فرض کنیم کاربری بتواند در روز ۵۰ جمله یاد بگیرد. با توجه به امکانات گسترده نرم افزار و راحتی کار با روزی ۲ ساعت تمرین یاد گیری ۵۰ جمله در روز کار ساده ایست. حال اگر این کاربر بتواند هر جمله را به ده شکل مختلف نیز بکار برد مثلا جمله را منفی یا سوالی کند و یا با اندکی جابجائی لغات، جمله دیگری بسازد این کاربر روزی ۵۰۰ جمله یاد گرفته است و این جملات برای کاربر مشکل تلفظی، لغوی و گرامری نخواهند داشت. حال اگر همین کاربر ۱۰۰ روز به این کار ادامه دهد (حدود سه ماه ) او ۵۰ هزار جمله در ذهن خود خواهد داشت، اگر همین کاربر از یک دهم انرژی خود استفاده کند باز ۵ هزار جمله باقی مانده است. روزی ۲ ساعت تمرین زمان زیادی نیست. اگر همین کاربر بخواهد در کلاسی شرکت نماید و هفته ای ۲ جلسه کلاس داشته باشد با محاسبه زمانهای رفت و آمد و مطالعه بعد از کلاس، امتحان و غیره مجبور است زمان بیشتری نیز صرف کند. هزینه را هم می توان محاسبه کرد که از آن می گذریم.

www.okhdar.com