جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

۵ دی ـ برخی دیگر از رویدادهای ۲۶ دسامبر


۵ دی ـ برخی دیگر از رویدادهای ۲۶ دسامبر

● ۱۵۳۱: مارتین لوتر بار دیگر این نظر خود را تكرار كرد كه نه كلیسا جای بخشودن گناهان است و نه كشیش حق این كار را دارد.
● ۱۷۸۸: ایالت مریلند ده مایل مربع از اراضی خود را اهدا كرد تا در …

۱۵۳۱:

مارتین لوتر بار دیگر این نظر خود را تكرار كرد كه نه كلیسا جای بخشودن گناهان است و نه كشیش حق این كار را دارد.

۱۷۸۸:

ایالت مریلند ده مایل مربع از اراضی خود را اهدا كرد تا در آن شهری به عنوان پایتخت دولت مركزی ایالتهای متحد ساخته شود . این شهر كه بعدا ظرف دو سال در این اراضی عمدتا پر از پستی و بلندی و مرطوب ساخته شد به شهر واشنگتن موسوم گردید كه مقرر شد به هیچ ایالتی وابسته نباشد و به نام كریستف كلمب به منطقه كلمبیا (District of Columbia) یا اختصارا دی سی خوانده شود.

۱۸۷۷:

حزب كارگران سوسیالیست شمال آمریكا نخستین كنوانسیون خود را برگزار كرد.

۱۹۳۹:

( ۱۳۱۸) ایران دارای دادرسی نظامی شد.

۲۰۰۳:

پروفسور« آن تزو یانگ» استاد ریاضی دانشگاه كالیفرنیا كه از چین به آمریكا مهاجرت كرده بود در ۸۰ سالگی درگذشت. وی به بیو مكانیك ، علوم كامپیوتر و حركت ماهواره ها از طریق به دست آوردن قواعد نیروهای وارده به اجسام بر پایه شكل هندسی آنها و نیز كشف فرمولهای ریاضی حركت اجسام كمك بسیار كرده است . فرمولها و قواعد وی به نام خودش وارد كتب ریاضیات شده است.