یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

چه طور ممکنه!


چه طور ممکنه!

عصریکی از استادان رشته ی فلسفه ، در یکی از دانشگا ههای امریکا ، وارد کلاس درس می شود و به دانشجویان میگوید میخواهد از آنها امتحان بگیرد ، بعدش صندلی اش را بلند میکند و میگذارد …

عصریکی از استادان رشته ی فلسفه ، در یکی از دانشگا ههای امریکا ، وارد کلاس درس می شود و به دانشجویان میگوید میخواهد از آنها امتحان بگیرد ، بعدش صندلی اش را بلند میکند و میگذارد روی میزش ، و میرود پای تخته سیاه ، و روی تابلو ، چنین می نویسد : ثابت کنید که اصلا این " صندلی " وجود ندارد !

دانشجویان ، مات و منگ و مبهوت ، هر چه به مغز شان فشار میآورند و هر چه فرضیه ها و فرمول های فلسفی و ریا ضی را زیر و بالا میکنند ، نمی توانند از این امتحان سر بلند بیرون آیند . تنها یک دانشجو ، با دو کلمه ، پاسخ استاد را میدهد . او روی ورقه اش مینویسد : کدام صندلی ؟؟

نوشته شده توسط فاطیما امیدوار

khodahast.parsiblog.com