سه شنبه, ۲۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 18 June, 2024
مجله ویستا

گلستانی پر از زرد


گلستانی پر از زرد

خیابانی پر از سردم ،ای شهر می دانی
بیابانی پر از دردم ، ای شهر می دانی
در این فصل غم و در این احساس پاییزی
گلستانی پر از زردم ، ای شهر می دانی؟

عابدین پاپی

خیابانی پر از سردم ،ای شهر می دانی

بیابانی پر از دردم ، ای شهر می دانی

در این فصل غم و در این احساس پاییزی

گلستانی پر از زردم ، ای شهر می دانی؟

عابدین پاپی