دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 27 May, 2024
مجله ویستا

عبیدالله بن عبدالکریم بن یزید بن فروخ‌المخزومی ابوزرعه رازی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۲۰۰ -۲۶۴) قمری
محل تولد: ایران - تهران - ری
شهرت علمی و فرهنگی: محدث
معروف به سید‌الحفٌاظ. برای استماع حدیث ، به مکه ، مدینه ، عراق ، شام ، جزیره ، مصر و خراسان …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۲۰۰ -۲۶۴) قمری
محل تولد: ایران - تهران - ری
شهرت علمی و فرهنگی: محدث
معروف به سید‌الحفٌاظ. برای استماع حدیث ، به مکه ، مدینه ، عراق ، شام ، جزیره ، مصر و خراسان سفر کرد و در ری بدرود حیات گفت. از عبدالله بن صالح عجلی و حسن بن عطٌیه و ابونعیم و خلاٌدبن یحیی و قبیصهٔ بن عقبه و دیگران استماع حدیث کرد. او با احمدبن حنبل مجالست داشت. ابوحفص فلاٌس ، حرملهٔ بن یحیی ، اسحاق بن موسی خطمی ، محمد بن‌الحسین قطان ، و جمع کثیری دیگر از وی روایت کردند. گفته‌اند بیش از صدهزار ، حتی تا شش‌صد هزار ، حدیث حفظ بود. و نیز گفته‌اند هر حدیثی که ابوزرعه نشناسد بلااصل است و از این میان به قول احمد حنبل در باب او بسنده می‌کنیم که گفته: "از پل شهر بغداد فقیه‌تر از ابن‌راهویه و

حافظ‌تر از ابوزرعه عبور نکرده است". از اثار او: "مسند" است در حدیث.