پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

تایر فرسوده


تایر فرسوده

با افزایش خودرو و تردد شهری، فرسودگی تایرها زیاد می شود. تایرهای فرسوده را نباید در طبیعت رها کرد و در این صورت سالیان متمادی طول خواهد کشید تا پوسیده شده و از بین بروند. گذشته …

با افزایش خودرو و تردد شهری، فرسودگی تایرها زیاد می شود. تایرهای فرسوده را نباید در طبیعت رها کرد و در این صورت سالیان متمادی طول خواهد کشید تا پوسیده شده و از بین بروند. گذشته از این که این ماده از مشتقات نفتی به وجود آمده و پوسیدگی آن در طبیعت آلودگی به وجود می آورد.

برای رفع این معضل شش روش وجود دارد تا با آن بتوان لاستیک های فرسوده را قابل استفاده کرد.

روکش کردن و یا عاج زدن مجدد لاستیک های سالمتر، خرد کردن و استفاده در قطعات لاستیکی، سوزاندن برای ایجاد انرژی، ساخت کفپوش، ساخت تایرهای جدید، استفاده در پروژه های راه و ساختمانی.

کامیار فیلسوفی