جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا

سید محمد امامی حسینی اصفهانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش و خطاط
از سادات اصفهان بود و در کارهای روغنی از قبیل قاب آئینه و قلمدان و انواع جلدها ذوق …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش و خطاط
از سادات اصفهان بود و در کارهای روغنی از قبیل قاب آئینه و قلمدان و انواع جلدها ذوق داشت.در زادگاه خویش کارخانهٔ مجهزی دایر کرد و طراحی و اساس اولیه نقوش را خود انجام داد و بقیه را به‌عهدهٔ شاگردانش گذاشت. سپس کارخانه را به تهران انتقال داد. در ترسیم مجالس بزمی و رزمی به شیوهٔ دوران صفوی صاحب ابتکار بود و در ارائهٔ گل و مرغ و مناظر پرطراوت و ترسیم حیوانات مهارت داشت. علاوه بر فنون یاد شده ، خط نسخ و نستعلیق را خوش می‌نوشت. بین سال‌های ۱۲۶۰ تا ۱۲۸۰ق به خلق آثار زیبائی اشتغال داشته از آثار وی: یک جلد کتاب رحلی که حاشیهٔ آن به خط نسخ معمولی است و در داخل جلد ، تصویر مجلس بزمی است با رقم: "در اصفهان در کارخانهٔ جناب آقای سید محمد ۱۲۷۴ تمام شد"؛ قلمدان بزرگی که در وسط آن ، گل و مرغ‌های

خوش‌رنگی نقش بسته؛ با رقم: " کمترین سیدمحمد ۱۲۸۰" ، یک جفت در اطاق مزین و منقش که مانند شیوهٔ جلدسازی و قلمدان‌سازی روغنی گشته مو در آن مجالس گوناگونی به شیوهٔ دوران صفوی نقاشی شده با: "رقم سید محمد اصفهانی"؛ جلد کتابی که در داخل رویهٔ ‌آن انواع گل‌ها و طاووس و حواشی آن خطوط نسخ بود که با ابیات شعر پر گشته و رقم "عمل سید محمد امامی حدود سالیان ۱۲۸۰" دارد؛ قلمدان کیانی که از برگیرندهٔ نزدیک پانصد چهره از قهرمانان "شاهنامه" و داستان‌های "مثنوی" مولوی و "پنج‌گنج" نظامی با پرداز لطیف و حالات گوناگون است ، با رقم: "سیدمحمد‌الحسینی".