دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

طنزآوران


طنزآوران

جلد نخست از کتاب «طنز آوران امروز ایران» از سوی انتشارات سوره مهر در ۲۵۶ صفحه منتشر شد.این جلد از طنزآوران امروز ایران، منتخبی از آثار منوچهر احترامی و نیز گفت وگوی مشروح مؤلف …

جلد نخست از کتاب «طنز آوران امروز ایران» از سوی انتشارات سوره مهر در ۲۵۶ صفحه منتشر شد.این جلد از طنزآوران امروز ایران، منتخبی از آثار منوچهر احترامی و نیز گفت وگوی مشروح مؤلف با وی درباره آثار و شگردهایش در طنز است.جلد نخست «طنز آوران امروز ایران» در قطع رقعی و در شمارگان ۲۲۰۰ نسخه منتشر شده است.