یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

ابویوسف شیخ منتخب منتخب‌الدین همدانی


جنسیت: مرد
نام پدر: ابی العزّ بن رشید
تولد و وفات: ( ... - ۶۴۳) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مقری و نحوی
شیخ‌القراء زنجیلیهٔ دمشق بود. از ابن طبرزد و کندی روایت نمود …

جنسیت: مرد
نام پدر: ابی العزّ بن رشید
تولد و وفات: ( ... - ۶۴۳) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مقری و نحوی
شیخ‌القراء زنجیلیهٔ دمشق بود. از ابن طبرزد و کندی روایت نمود و قرآن را بر ابی‌الجود غیاث‌بن فارس نحوی قرائت کرد. در فرارگیری "شاطبیه" از سخاوی بهره گرفت. صائن واسطی و نظام تبریزی قرآن را بر او قرائت نمودند. از آثارش: شرح "المفصّل" زمخشری ، در نحو؛ شرح قصیدهٔ "حرز الامانی و وجه‌التهانی" ، مشهور به "الشاطبیه" ، در قراآت که آن را "الدرهٔ‌الفریدهٔ" نامید؛ "الفرید" یا "المفید" ، در اعراب قرآن کریم.