شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

معرفی استخرهای استان تهران ( شمال شرق و شمال غرب )


● حوزه شمال شرق
▪ آفتاب ظفر
مساحت: ۵× ۱۰ متر، مدیریت: خصوصی – : خیابان ظفر – شهید فرید افشار – کوی دولتشاهی – پلاک ۱۶ - تلفن:۲۰۰۷۱۷۲
▪ آموزشگاه هوائی
مساحت: ۱۲×۲۵ متر، مدیریت: دولتی– روباز …

حوزه شمال شرق

آفتاب ظفر

مساحت: ۵× ۱۰ متر، مدیریت: خصوصی – : خیابان ظفر – شهید فرید افشار – کوی دولتشاهی – پلاک ۱۶ - تلفن:۲۰۰۷۱۷۲

آموزشگاه هوائی

مساحت: ۱۲×۲۵ متر، مدیریت: دولتی– روباز – : خیابان دماوند - ایستگاه فرودگاه

اسپرت کلاب بزرگ

مساحت: ۱۲× ۲۸متر، مدیریت: خصوصی– روباز – : پاسداران – بوستان هشتم – خیابان یزدی- تلفن: ۲۸۴۰۴۱۹

اسپرت کلاب کوچک

مساحت: ۱۲×۲۸ متر، مدیریت: خصوصی– روباز – : پاسداران – بوستان هشتم – خیابان یزدی - تلفن:۲۸۴۰۴۱۹

امیر و غزال

مساحت: ۱۲× ۹ متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده – : فلکه سوم تهرانپارس - خیابان ۱۹۶ غربی – خیابان ۱۲۱ شمالی - تلفن:۷۸۶۷۹۸۹

ایران

مساحت: ۸× ۱۵متر، مدیریت: دولتی– روباز – : خیابان دکتر شریعتی – خیابان یخچال – استخر ایران - تلفن:۲۶۱۷۳۷۳

بانک ملت

مساحت: ۱۶× ۲۵ متر، مدیریت: دولتی – سرپوشیده – : خیابان پاسداران – بعد از نوبنیاد – نرسیده به سه راه فرمانیه – کوهستان نهم - تلفن: ۲۲۸۲۰۴۴

پیام

مساحت: ۲۵× ۸ متر، مدیریت: دولتی– روباز – : خیابان شریعتی – روبروی فرهنگسرای اندیشه - تلفن: ۸۱۱۳۷۹

پیام

مساحت: ۱۲× ۳۳متر، مدیریت: دولتی –سرپوشیده – : خیابان شریعتی روبروی فرهنگسرای اندیشه تلفن: ۸۱۱۲۳۷۹

پیروزی

مساحت: ۱۲×۳۳ متر، مدیریت: تربیت بدنی – روباز – : انتهای پیروزی ورزشگاه پیروزی

تکتا

مساحت: ۱۲× ۷ متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده – : خیابان پاسداران – انتهای بوستان نهم تلفن:۲۵۵۲۵۰۲

تهران جوان

مساحت: ۲۶×۳۳ متر، مدیریت: خصوصی– روباز – : جاده آبعلی – کیلومتر ۴ – روبروی کارخانه ایران ابزار - تلفن: ۷۳۴۳۹۹۷۷

تهران جوان

مساحت: ۸×۱۵ متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده – : جاده آبعلی – کیلومتر ۴ – روبروی کارخانه ایران ابزار - تلفن: ۷۳۴۳۹۹۷۷

جهان تربیت

مساحت: ۶×۱۳ متر، مدیریت: دولتی – روباز – : مجیدیه – ۱۵ متری اول – خیابان شهید مهدوی - تلفن:۸۴۱۴۸۱۹

خامنه ای پور

مساحت: ۲۳× ۱۴ متر، مدیریت: دولتی - روباز – : خیابان تهران نو – میدان امامت – آموزش و پرورش منطقه ۱۳

دارائی

مساحت: ۲۳× ۱۲ متر، مدیریت: دولتی – روباز – : فلکه چهارم تهرانپارس – خیابان استخر

دلفین سفید

مساحت: ۳/۶× ۶ متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده – : خیابان آیت – بالاتر از هفت حوض – پلاک ۹۳۱ - تلفن:۷۴۹۰۹۹۰

رسالت

مساحت: ۱۶×۵۰ متر، مدیریت: تربیت بدنی– روباز – : خیابان شهید آیت الله مدنی – نرسیده به پل - تلفن:۲-۷۸۱۲۰۲۱

ساجا

مساحت: ۳۳× ۱۴متر، مدیریت: دولتی – روباز – : خیابان دماوند – ایستگاه فرودگاه

ساقدوش ۱

مساحت: ۱۲× ۹ متر، مدیریت: خصوصی– روباز – : خیابان پاسداران – بوستان نهم - تلفن:۹-۲۵۰۵۹۵۷

ساقدوش ۲

مساحت: ۱۲×۹ متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده – : خیابان پاسداران – بوستان نهم - تلفن: ۹- ۲۵۰۵۹۵۷

شرق

مساحت: ۶× ۱۲متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده - – : میدان رسالت – سرسبز غربی – بین آزادی و سامان

شرق ۱

مساحت: ۷×۱۰ متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده– : میدان رسالت – سرسبز غربی - تلفن: ۷۸۹۴۹۹۹

شریفی

مساحت: ۱۰×۸ متر، مدیریت: خصوصی– روباز – : تپه شمس آباد – خیابان استاد حسن بنا – خیابان شریفی تلفن: ۲۳۷۵۰۰۰

شفق

مساحت: ۱۲× ۱۷ متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده – : مهرآباد جنوبی – انتهای شمشیری – اول پادگان

شهرک امید

مساحت: ۱۳×۸ متر، مدیریت: دولتی - سرپوشیده – : خیابان تهرانپارس – فلکه چهارم – قنات کوثر - تلفن: ۷۸۷۲۲۳۷

شهید رجائی

مساحت: ۳۰/۱۲× ۲۵ متر، مدیریت: دولتی - سرپوشیده – : مجیدیه – ۱۶ متر دوم – تربیت بدنی منطقه ۸

شهید طوقانی

مساحت: ۱۶× ۲۲ متر، مدیریت: تربیت بدنی - سرپوشیده – : شمیران نو – میدان القدیر – روبروی پارک - تلفن: ۷۴۵۰۶۴۵

شهید عباس پور

مساحت: ۳۳× ۱۶ متر، مدیریت: دولتی– روباز – : تهرانپارس – بولار – شهید عباسپور

صنایع دفاع

مساحت: ۱۶× ۳۳ متر، مدیریت: دولتی – روباز – : فلکه اول تهرانپارس – انتهای خیابان ۱۵۴ شرقی – نبش بلوار

صنایع دفاع

مساحت: ۲۵× ۱۲متر، مدیریت: دولتی – روباز – : فلکه اول تهرانپارس – انتهای خیابان ۱۵۴ شرقی – نبش بلوار

فدک

مساحت: ۱۲× ۲۵ متر، مدیریت: دولتی – سرپوشیده – : خیابان شهید مدنی شمالی – پشت پارک فدک - تلفن: ۷۸۱۰۰۹۱

فرهنگسرای اشراق

مساحت: ۲۵× ۱۲ متر، مدیریت: دولتی – روباز – : فلکه دوم تهرانپارس – خیابان جشنواره - تلفن: ۷۳۲۳۸۳۹▪ قائم

مساحت: ۱۲× ۳۳متر، مدیریت: خصوصی– روباز – : تهران نو – روبروی پمپ بنزین – بالاتر از ایستگاه بلال حبشی

مدائن

مساحت: ۵/۱۲× ۲۵ متر، مدیریت: خصوصی– سرپوشیده – : خیابان سازمان آب – ۱۵ متری شیرازی تلفن: ۴-۷۳۴۳۶۲۳

مرکز تحقیقات آب

مساحت: ۲۵× ۱۰ متر، مدیریت: دولتی – روباز – : خیابان تهرانپارس – وفادار شرقی – شهرک آب و فاضلاب

مظهر دانش

مساحت: ۱۲× ۲۴ متر، مدیریت: دولتی - روباز – : تهرانپارس – خیابان بهار – مدرسه مظهر دانش تلفن: ۷۰۴۴۷۵

ناشنوایان

مساحت: ۱۲×۲۵ متر، مدیریت: - روباز – : خیابان تهران نو – روبروی بیمارستان بوعلی تلفن: ۷۵۶۳۵۲۵

هتل نهاجا ۱ و ۲

مساحت: ۱۲× ۲۵ متر، مدیریت: دولتی– روباز – : خیابان پیروزی – ستاد فرماندهی نهاجا – شماره ۱ و ۲

هلال احمر

مساحت: ۲۲× ۱۲ متر، مدیریت: دولتی– روباز – : خیابان جشنواره نرسیده به شهرداری منطقه ۴

همت

مساحت: ۳× ۷ متر، مدیریت: خصوصی – سرپوشیده - : خیابان مفتح – نبش سمیه تلفن: ۹-۸۸۳۱۶۴۱

حوزه شمال غرب

آتش نشانی

مساحت: ۱۲×۲۴ متر، مدیریت: خصوصی – روباز – : میدان حسن آباد – ایستگاه آتش نشانی - تلفن: ۶۷۰۳۴۴۴

آهو

مساحت: ۸× ۱۵متر، مدیریت: خصوصی – سرپوشیده – : شهرک راه آهن – بلوار کاج – بنفشه یک تلفن:۶۰۷۷۸۲۴ – ۴۷۰۱۳۳۲

احسان

مساحت: ۴×۵/۸ متر، مدیریت: خصوصی – روباز – فلکه اول صادقیه – گلناز جنوبی – خیابان ۲۳ – پلاک ۴

ادیب

مساحت: ۸× ۱۵ متر، مدیریت: خصوصی – سرپوشیده – آیت الله کاشانی – بلوار شهرداری – خیابان ۱۶ – پلاک ۱۹ تلفن:۶۶۷۰۰۰۴ – ۶۶۷۹۰۰۴

اکباتان فاز ۳

مساحت: ۱۰× ۲۰ متر، مدیریت: خصوصی - ،: فاز ۳ اکباتان – باغ شرافت

الزهرا

مساحت: ۲۰ × ۱۵ متر، مدیریت: خصوصی ، دولتی - ، روباز - : ونک – دانشگاه الزهرا

امید مادر

مساحت: ۷× ۱۱متر، مدیریت: خصوصی-، سرپوشیده - : ونک – ملاصدرا – شیراز جنوبی – خیابان سامان – پلاک ۱۰۱- تلفن:۸۰۳۳۷۹۶

امیر

مساحت: ۱۰× ۵متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : امیرآباد – بین خیابان ۱۰ و ۱۱ – پلاک ۵۴۹ - تلفن: ۶۳۱۲۹۳

امین

مساحت: ۵× ۶ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : حافظ شمالی – خیابان رشت – شماره ۶۹

ایران خودرو ۱

مساحت: ۳۰ ×۲۰ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : کیلومتر جاده تهران- کرج – ایران خودرو - تلفن: ۴۶۰۵۲۹۲

ایران خودرو ۲

مساحت: ۲۵×۱۶ متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : کیلومتر جاده تهران- کرج – ایران خودرو - تلفن: ۴۹۰۵۲۹۲

ایران زمین (قدس)

مساحت: ۷× ۱۴ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : شهرک غرب – خیابان ایران زمین – خیابان گلستان – پلاک ۳۸۴ - تلفن:۸۰۹۰۵۵۷

باشگاه مهستان

مساحت: ۹× ۱۲متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - :

برادران خادم

مساحت: ۵/۱۲× ۲۵ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان صادقیه – بلوار فردوس – تقاطع با صفا- تلفن: ۴۰۸۱۹۲۶

بهجت آباد

مساحت: ۱۵× ۳۳متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان حافظ – بعد از کریم خان – مجتمع مسکونی بهجت آباد - تلفن:۸۹۰۷۳۵۹ – ۸۹۰۴۷۱۱

بهشت

مساحت: ۱۰× ۵/۵ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : امیرآباد روبروی درب غربی پارک لاله – کوچه شقایق – پلاک ۱۲ - تلفن:۹۲۴۵۲۷ – ۹۲۸۵۴۶

پویندگان

مساحت: ۸ ×۱۴متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان ستارخانه – خیابان برق آلستوم - تلفن:۸۲۱۸۶۷۱ – ۸۲۱۹۷۷۶

پیام دانش

مساحت: ۹ × ۱۱ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : فلکه دوم صادقیه – بوستان یک – گلستان ۳ - تلفن: ۴۰۷۵۷۶۲

تمرینی مجموعه آزادی

مساحت: ۱۱× ۵۰ متر، مدیریت: دولتی ، سرپوشیده، - : اتوبان تهران – کرج – مجموعه ورزشی آزادی – تلفن: ۹۱۶۱

توانیر

مساحت: ۵/۱۲× ۳۳ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان ستارخان – خیابان نیرو - تلفن: ۸۲۱۵۰۳۸

تهران

مساحت: ۵×۱۱ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : میدان فلسطین – بازار بزرگمهر – کوچه کاخ – ۱۳/۱۵۱ تلفن: ۶۴۶۳۰۶۲

حیدرنیا

مساحت: ۱۵×۲۵ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : خیابان حافظ – نبش خیابان نوفل لوشاتو تلفن: ۶۷۰۸۳۳۸ – ۶۷۰۱۴۰۰

حیدرنیا

مساحت: ۱۵× ۳۳ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : خیابان حافظ – نبش خیابان نوفل لوشاتو- تلفن: ۶۷۰۸۳۳۸ – ۶۷۰۱۴۰۰

دانشگاه امیرکبیر

مساحت: ۱۴× ۲۰ متر، مدیریت: دولتی-، سرپوشیده - : ولی عصر – بالاتر از میدان ونک – دامن افشار – پلاک ۵۳

دخانیات

مساحت: ۱۶×۳۳ متر، مدیریت: دولتی – سرپوشیده - - : خیابان قزوین – جنب دخانیات

دنیا

مساحت: ۵/۱۲×۵/۶ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شهرک غرب – فاز ۵ – خیابان سیمای ایران – کوچه ۹ – پلاک ۱۹۶۱ - تلفن: ۸۰۷۶۶۲۲

ریحانه

مساحت: ۱۶×۸ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : پونک – کوچه امامزاده زینعلی - تلفن:۴۴۰۴۷۹۳

زدا

مساحت: ۸× ۱۴متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان آیت الله کاشانی – روبروی مسجد مافی – پلاک ۳- تلفن: ۴۱۱۶۱۶۴ – ۴۱۰۹۶۰۲

زرافشان

مساحت: ۸×۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شهرک غرب – خیابان زرافشان

زرین

مساحت: ۴× ۸ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شهرک غرب – فاز ۵ – خیابان گذر – فروردین پلاک ۱۹۹۵- تلفن:۸۰۷۹۹۷۲

سازمان آب

مساحت:۱۵ × ۳۳ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان حجاب – نبش خیابان فاطمی - تلفن: ۶۵۶۳۲۳

سازمان مسکن

مساحت: ۲۰ ×۳۳ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شهرک اکباتان – فاز ۴ - تلفن: ۴۶۴۳۴۰۱

سام

مساحت: ۸× ۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان حافظ – بعد از خیابان جمهوری کوچه سام – پلاک ۲۸ - تلفن:۶۷۰۵۶۳۰

سپهر

مساحت: ۱۰× ۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : شهرک ژاندامری – خیابان سپهر ساختمان سپهر – تلفن ۲-۸۲۳۱۰۰۱

سرو

مساحت: ۱۰× ۲۰ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : سعادت آباد – سرو غربی – میدان سرو – خیابان آسمان ۲ شرقی – پلاک ۸۰ - تلفن:۲۰۷۳۵۹۶

سعادت آباد ۱

مساحت: ۱۲× ۲۵ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : انتهای سعادت آباد

سعادت آباد کاج

مساحت: ۵× ۸ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : سعادت آباد – خیابان کاج – پلاک ۳

شاهد

مساحت: ۸×۵ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : سعادت آباد – بعد از میدان کاج – خیابان ۵ – پلاک ۱۲

شایسته

مساحت: ۷× ۱۲ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان سازمان برنامه – میدان اول – خیابان صفائی – پلاک ۴۱

شهدای بریانک ۱

مساحت: ۸× ۱۷متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : میدان بریانک تلفن: ۵۷۳۶۲۲۹

شهدای بریانک ۲

مساحت: ۵×۸ متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : میدان بریانک تلفن: ۵۷۳۶۲۲۹

شهدای جیحون

مساحت: ۸× ۱۵ متر، مدیریت: تربیت بدنی - ، سرپوشیده - : خیابان جیحون – چهارراه مرتضوی – پلاک ۱۰۱▪ شهرآرا

مساحت: ۲× ۱۵ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : امیرآباد – خیابان ۷ – پلاک ۳۶ - تلفن: ۶۳۵۲۱۶

شهید سرلشگر شجاعی

مساحت: ۱۶× ۳۳ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : تهرانسر – بلوار گلها – پایین تر از درب مهندسی

شیرجه مجموعه آزادی

مساحت: ۲۰× ۲۵ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : اتوبان تهران – کرج – مجموعه ورزشی آزادی - تلفن:۹۱۶۱

صدف طلائی

مساحت: ۶× ۱۲ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده – : خیابان شیخ بهائی جنوبی – بعد از پل شهرک والفجر - تلفن: ۸۷۵۱۳۶۵

صدف طلائی

مساحت: ۱۰× ۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان کردستان – خیابان ۶۴ غربی – شهرک والفجر - تلفن: ۸۷۵۱۳۶۵-۸۵۱۳۶۵

فردوس

مساحت: ۶/۱۲ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : شهرک غرب – فاز ۲ – خیابان هرمزان – ساختمان حافظ - تلفن: ۶۰۲۹۵۱

فروهر

مساحت: ۱۲ ×۲۰ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان وصال شیرازی – نبش بزرگمهر

فرهنگسرای بهشت

مساحت: ۱۲×۲۴ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : پونک – فرهنگسرای بهشت

فیروزه

مساحت: ۶× ۱۲ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان کریم خان – ضلع غربی پارک بهجت آباد – پلاک ۴۱ - تلفن:۵-۸۸۹۷۷۴۴

فیروزه

مساحت: ۵/۱۴ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : کریم خان زند – روبروی پارک بهجت آباد – پلاک ۴۱ - تلفن:۸۸۰۰۷۴۴

قهرمانی مجموعه آزادی

مساحت: ۲۶× ۵۰ متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : اتوبان تهران – کرج – مجموعه ورزشی آزادی - تلفن: ۹۱۶۱

کاشانه

مساحت: ۲۰× ۲۵ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : آیت الله کاشانی – خیابان سازمان برنامه

گلباران

مساحت: ۱۰×۵ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : امیرآباد – خیابان ۷ – پلاک ۲۸ تلفن:۶۳۰۴۰۳

گلستان پارک

مساحت: ۴×۹ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شهرک غرب – فاز ۱- ایران زمین - تلفن: ۸۰۷۵۲۹۹

مجتمع مسکونی A.S.P ۱

مساحت: ۲۰× ۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان ۶۴ یوسف آباد - بعد از بزرگراه کردستان – A.SP تلفن: ۳۰-۲۲۶۰۸۰۰

مجتمع مسکونی A.S.P ۲

مساحت: ۷×۱۴ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان ۶۴ یوسف آباد - بعد از بزرگراه کردستان – A.SP تلفن: ۳۰-۲۲۶۰۸۰۰

مجموعه درفشی فر

مساحت: ۳۳× ۱۷متر، مدیریت: تربیت بدنی - سرپوشیده - : آیت الله کاشانی – بعد از مسجد نظام مافی روبروی شرکت واحد - تلفن: ۴۴۳۳۵۲۵۲- ۴۴۵۰۳۰۰

مجموعه کیمیای نوین

مساحت: ۸× ۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، : انتهای جنب آباد – شهرک مبعث – خیابان یکم – پلاک ۸

مجموعه نیلگون

مساحت: ۵×۱۱ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : شهرک ژاندارمری – خیابان آفتاب – پلاک ۱۸۱۷ (در دو طبقه) تلفن:۸۲۰۲۹۱۶

محمودیه

مساحت: ۸×۱۵ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان ولی عصر – ایستگاه محمودیه – پلاک ۱۶۴۵

مروارید

مساحت: ۵/۶× ۱۷ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : سعادت آباد – خیابان ۹ – پلاک ۳۵ - تلفن:۸۰۹۲۷۸۵ – ۲۰۴۱۹۰۴

مهرناز

مساحت: ۶× ۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شهرک غرب – فاز ۱ – خیابان گلستان – کوچه ۸ – قطعه ۳۱۹ - تلفن: ۸۰۹۹۰۳۴

نخل زرین

مساحت: ۸× ۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : یوسف آباد – خیابان ۳۷ – شماره ۱۶

* نقشه برداری

مساحت: ۱۶× ۳۳ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : جاده فرودگاه مهرآباد – سازمان نقشه برداری

نمونه

مساحت: ۵/۵×۵/۱۰ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : شهرک غرب – فاز ۲ – خیابان خوارزم – خیابان زرافشان - تلفن: ۸۰۸۲۲۸ – ۸۰۹۹۸۹۸

نوا

مساحت: ۵/۳× ۱۵متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : امیرآباد – خیابان انقلاب – اول جمالزاده شمالی – پلاک ۵- تلفن:۹۲۱۸۸۱ – ۹۲۱۴۶۳

نیروی زمینی

مساحت: ۱۵× ۲۳ متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : اول جاده قدیم کرج – پادگان جی – باشگاه شماره ۲

نیما

مساحت: ۱۰× ۵ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : امیر آباد – خیابان نصرت – پلاک ۱۱۹ - تلفن:۹۲۵۴۷۲

ورزشگاه ایزد فردوس

مساحت: ۳۳×۵/۱۲ متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خی