چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

چگونه مقدار کالری مورد نیاز بدن خود را محاسبه کنید؟


چگونه مقدار کالری مورد نیاز بدن خود را محاسبه کنید؟

شما میتوانیدمقدار کالری مورد نیاز شخصی خود را محاسبه کنید و فایده این کار این است که مقدار وعده‌های روزانه خود را بر اساس آن تنظیم می کنید و از اضافه وزن خود جلو گیری می کنید:
۱) …

شما میتوانیدمقدار کالری مورد نیاز شخصی خود را محاسبه کنید و فایده این کار این است که مقدار وعده‌های روزانه خود را بر اساس آن تنظیم می کنید و از اضافه وزن خود جلو گیری می کنید:

۱) کالری اصلی:اگرشخص مورد نظر مونث است مقدار وزن به پوند را در عدد ۱۰ ضرب کند و اگر مذکر باید این عدد را عدد ۱۱ ضرب کنید. این عدد نمایان گر کالری اصلی وزن شماست .

یک پوند = ۳۷۳/۰ کیلو گرم

۲) حداقل کالری مورد نیاز: این عدد کالری این مقدار وزن شماست البته بستگی به میزان فعالیت تان این عدد متغیر است.

۱) برای کسانی که مینشینند و تحرکی ندارند باید ۲۰% یا ۲/۰را در عدد کالری اصلی خود ضرب کنند.

۲) برای کسانی که کمتر از ۲ مایل در روز راه میروند و فعالیتشان اندک است باید ۳۰% یا ۳/۰ را در عدد کالری اصلی خود ضرب کنند.

۳) برای کسانی که تفریحانه ورزش میکنند و فعالیت بدنی متوسط دارند باید عدد۴۰% یا۴/۰را در کالری اصلی خود ضرب کنند.

۴) برای کسانی که به صورت حرفه ای ورزش می کنند و فعالیت‌های سخت دارند بای عدد ۵۰%یا ۵/۰ را درکالری اصلی خود ضرب کنند.

۳) مقدار کالری هضم وجذب:برای محاسبه مقدار کالری مورد نیاز برای هضم وجذب ( متابولیسم) باید عدد کالری اصلی خود را با حداقل کالری خود که در مرحله ۲ حساب شد جمع ببندید و در عدد ۱۰/۰ضرب کنید .با این کارمقدار کالری متابولیسم بدنتان را محاسبه میکنید.

۴) در این مرحله عد مقدار کالری اصلی و عدد حداقل کالری مورد نیاز و عدد کالری هضم و جذب خود را با هم جمع کنید تا مقدار کالری که شما میتوانید در طول روز مصرف کنید بدست آید.

نکات :

۳۵۰۰ کالری در هر پوند وجود دارد پس برای کم کردن یک پوند دریک هفته یک فرد سالم باید این ۳۵۰۰ کالری از کالری‌های دریافتی خود را کم کند یا روزی ۵۰۰ کالری را در هر روز از این مقدار کسر کند. البته برای کسانی که دچار چاقی مفرط هستند این روند با ۵۰۰ کالری بسیار کند پیش خواهد رفت.

برای کسر کردن وزن حتما با پزشک خود ومتخصص تغذیه مشورت کنید .

افرادی که بیماری‌های خاص دارند حتما تحت نظر پزشک خود تغذیه و وزن کم کنند.