دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

نور ایمان


نور ایمان

تا جمال طلعت جان دیده‌ایم
جام ما سرمست و جانان دیده‌ایم
مست وحیران همچو موسی صد هزار
رب ارنی گوی حیران دیده‌ایم
نکته ای گویم زسر عشق خود
کهنه پوشانی چو سلطان دیده‌ایم
درکنار …

تا جمال طلعت جان دیده‌ایم

جام ما سرمست و جانان دیده‌ایم

مست وحیران همچو موسی صد هزار

رب ارنی گوی حیران دیده‌ایم

نکته ای گویم زسر عشق خود

کهنه پوشانی چو سلطان دیده‌ایم

درکنار خویش در هر قطره‌ای

قلزم و دریای عمان دیده‌ایم

درخم هرتار موی دلبران

صد هزاران سر پنهان دیده‌ایم

در میان کفر زلف یار خود

در حقیقت نور ایمان دیده‌ایم

چون جمال احمدی رخ وانمود

مشکلات عشق آسان دیده‌ایم

شیخ احمد جام ( ژنده پیل)