یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

مقیاس سنجش شدت زلزله


متداولترین واحد اندازه‌گیری شدت زمین‌لرزه، در سال ۱۹۳۵ میلادی توسط چارلز ریشتر ابداع شد. مقیاس ریشتر، اندازه‌گیری لگاریتمی انرژی آزاد شده در جریان زمین‌لرزه می‌باشد. …

متداولترین واحد اندازه‌گیری شدت زمین‌لرزه، در سال ۱۹۳۵ میلادی توسط چارلز ریشتر ابداع شد. مقیاس ریشتر، اندازه‌گیری لگاریتمی انرژی آزاد شده در جریان زمین‌لرزه می‌باشد. معمولاً زمین‌لرزه‌هایی با قدرت ۵/۴ریشتر و بالاتر، آنقدر قوی هستند كه توسط اكثریت لرزه‌نگارهای جهان حس شوند. همه ساله، هزاران زلزله در سطح كرهٔ زمین ثبت می‌گردد. زمین‌لرزه‌ها ناگهانی، بی‌رحمانه و بدون اخطار و اطلاع قبلی رخ می‌دهند. شناسایی عوامل خطر و آماده‌سازی جامعه و شهرها جهت كاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله اهمیت بسزایی دارد.

متداولترین واحد اندازه‌گیری شدت زمین‌لرزه، در سال ۱۹۳۵ میلادی توسط چارلز ریشتر ابداع شد. مقیاس ریشتر، اندازه‌گیری لگاریتمی انرژی آزاد شده در جریان زمین‌لرزه می‌باشد. معمولاً زمین‌لرزه‌هایی با قدرت ۵/۴ریشتر و بالاتر، آنقدر قوی هستند كه توسط اكثریت لرزه‌نگارهای جهان حس شوند. همه ساله، هزاران زلزله در سطح كرهٔ زمین ثبت می‌گردد. زمین‌لرزه‌ها ناگهانی، بی‌رحمانه و بدون اخطار و اطلاع قبلی رخ می‌دهند. شناسایی عوامل خطر و آماده‌سازی جامعه و شهرها جهت كاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله اهمیت بسزایی دارد.