جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

۲۱مهر ۱۳۸۶ ــ ۱۳ اکتبر ــ معافیت مستشاران نظامی امریکا


۲۱مهر ۱۳۸۶ ــ ۱۳ اکتبر ــ معافیت مستشاران نظامی امریکا

۲۱ مهر ۱۳۴۳ پارلمان ایران با تصویب ماده واحده ای مستشاران نظامی امریکا در ایران را مشمول مصونیت ها و معافیت های میثاق وین کرد. این اقدام تولید مخالفت و سر و صدای زیاد کرد.

۲۱ مهر ۱۳۴۳ پارلمان ایران با تصویب ماده واحده ای مستشاران نظامی امریکا در ایران را مشمول مصونیت ها و معافیت های میثاق وین کرد. این اقدام تولید مخالفت و سر و صدای زیاد کرد.