پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

بررسی و تحلیل شیوه های دفع مواد زاید جامد شهری


بررسی و تحلیل شیوه های دفع مواد زاید جامد شهری

شهرستان تالش با جمعیتی معادل ۱۷۹۴۹۹ نفر در سال ۱۳۸۵ , روزانه ۸۸ تن زباله تولید می کند محل های کنونی دفن زباله علاوه برتکمیل ظرفیت در شهر هشتپر و در ۳ تا ۴ سال آینده در بقیه شهرها , از موقعیت محیطی کاملا نامناسبی بهره گرفته و آثار و آلودگی های زیست محیطی آن نه فقط در شرایط کنونی پدیدار شده بلکه در آینده نزدیک نیز آثار منفی خود را بهتر نشان داده و به توسعه شهرهای این شهرستان خلل وارد کرده و در آینده نیز خواهد کرد

شهرستان تالش با جمعیتی معادل ۱۷۹۴۹۹ نفر در سال ۱۳۸۵ ، روزانه ۸۸ تن زباله تولید می کند. محل های کنونی دفن زباله علاوه برتکمیل ظرفیت در شهر هشتپر و در ۳ تا ۴ سال آینده در بقیه شهرها ، از موقعیت محیطی کاملا نامناسبی بهره گرفته و آثار و آلودگی های زیست محیطی آن نه فقط در شرایط کنونی پدیدار شده بلکه در آینده نزدیک نیز آثار منفی خود را بهتر نشان داده و به توسعه شهرهای این شهرستان خلل وارد کرده و در آینده نیز خواهد کرد. از میان روش های مختلف دفع زباله ، روش دفن مواد زاید جامد از مهمترین روش هایی بوده که مدیریت شهری این شهرستان طی ۲۰ سال اخیر در شهر هشتپر و در ۵ سال اخیر در شهرهای دیگر بر آن تکیه کرده است.

نتایج بررسی موقعیت محل های دفن زباله حاکی از نامساعد بودن محل دفن کنونی است که در آن بسیاری از اصول ، معیارها و ضوابط مکان گزینی نادیده گرفته شده و پیش بینی می شود که در آینده نزدیک آثار زیست محیطی آن نمایان تر شود. این در حالی است که مدیریت شهری شهرستان در ۵ سال اخیر درصدد احداث کارخانه کمپوست بوده اند که تاکنون در مرحله سرمایه گذاری باقی مانده است.

در این پژوهش همه روش ها و روال کاری و همچنین امکانات و تجهیزات شهری در امر سیستم مواد زاید جامد شهری در شهرستان تالش مطالعه شده و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات لازم ارائه شده است.

عنوان فایل
بررسی و تحلیل شیوه های دفع مواد زاید جامد شهری application/msword
barresi va tahlil.doc
218 KB
دانلود

عمار خوش چهره

منابع و ماخذ:

۱- بدیعی،خشایار،مرندی،عمید،رسولی،سوسن،ساعت ۹ شب ، زمان تحویل زباله ها به مامورین شهرداری، از تئوری تا عمل، سومین همایش ملی روز زمین پاک ،مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری،۱۳۸۵

۲- پاداش،امین،جوزی،سیدعلی،استراتژی محلی در مدیریت مواد زاید جامد و پسماندها ( مطالعه موردی کشورهای انگلیس و آلمان ) ،سومین همایش ملی روز زمین پاک ،مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری،۱۳۸۵

۳- پنجاه راه ساده برای نجات کره زمین، ترجمه استاد رضا جمالیان

۴- پوراحمد،احمد،حبیبی،کیومرث،محمد زهرایی،سجاد،نظری عدلی،سعید،استفاده از الگوریتم های فازی و GIS برای مکان یابی تجهیزات شهری ( مطالعه موردی : محل دفن زباله شهر بابلسر ) ، محیط شناسی ، سال سی و سوم ، شماره۴۲ ،تابستان ۱۳۸۶ ، صفحه ۴۲-۳۱

۵- جوزی،سیدعلی،رضایان،سحر،جباری،محمدرضا،پاداش،امین،استقرار سامانه بهداشت ، ایمنی و محیط زیست(H.S.E) در مدیریت مواد زاید جامد شهری،سومین همایش ملی روز زمین پاک ، مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری،۱۳۸۵

۶- حیدرزاده،نیما،۱۳۸۰،معیارهای مکان یابی محل دفن مواد زاید جامد شهری، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور

۷- راهنمای تلفن ۱۱۸ شهرستان تالش و حومه،کانون تبلیغاتی زرنگار،چاپ نظیری،بهار۸۴

۸- سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری اصفهان

۹- سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران

۱۰- سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری رشت

۱۱- سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد

۱۲- سازمان بازیافت ومدیریت مواد زاید استان گیلان

۱۳- سایت مفاهیم

۱۴- سعیدنیا،احمد،۱۳۷۸ ،کتاب سبز شهرداری جلد۷، مواد زاید جامد شهری،انتشارات سازمان شهرداریهای کشور

۱۵- سایت پرتال استان گیلان

۱۶- شفقی،سیروس،فرصتها و چالشها و راهکارهای گردشگری تالش،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رشت،

۱۷- (شمال نیوز) سایت خبری – تحلیلی شمال ایران

۱۸-عابدینی طرقبه،جواد،دانش،شهناز،یزدانبخش،محمد، افزایش سرعت فرایند تولید کمپوست از مواد زاید جامد شهری و بهبود کیفیت نهایی محصول، سومین همایش ملی روز زمین پاک ،مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری،۱۳۸۵

۱۹- عالی،رحیم،محمدی مقدم،فاضل،رویکردی آسیب شناسی بر دستیابی به محیط زیست مطلوب در چشم انداز ۲۰ ساله کشور ( چالشها و چشم اندازها در مدیریت مواد زاید در کشور ) ، سومین همایش ملی روز زمین پاک ،مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری،۱۳۸۵

۲۰- عبدلی،محمدعلی،۱۳۷۲،سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری و روش های کنترل آن،سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران

۲۱- عمرانی، قاسم علی،۱۳۷۷ ، مواد زاید جامد جلد اول، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

۲۲- عمرانی، قاسم علی،۱۳۷۷ ، مواد زاید جامد جلد دوم، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

۲۳- فرهودی ،رحمت ا...، حبیبی،کیومرث،زندی بختیاری،پروانه،مکان یابی محل دفن مواد زاید جامد شهری با استفاده از منطق فازی ( Fuzzy Logic ) در محیط GIS(مطالعه موردی : شهر سنندج ) ، نشریه هنرهای زیبا،شماره ۲۳ ،پاییز ۱۳۸۴ ،صفحات ۲۴-۱۵

۲۴- مدنی شاهرودی،همایون رضا،ابراهیمی،ابوالفضل،طرح مکانیزاسیون جمع آوری پسماندهای جامد شهر تهران،سومین همایش ملی روز زمین پاک،مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری،۱۳۸۵

۲۵- منوری،سید مسعود، ۱۳۸۱،الگوی ارزیابی محیط زیستی محل های دفن زباله شهری،نشر سینه سرخ

۲۶- مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

۲۷- مهندسین مشاور آمایش سفیدرود گیلان

۲۸- نجف پور،علی اصغر،پذیرا،محمد،شورابی،رمضانعلی،مخاطرات ناشی از تولید کمپوست مخلوط از پسماندهای شهری و نقش آن در آلودگی خاک،۱۳۸۶

۲۹- ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

۳۰- http://www.anobanini.ir

۳۱- http://www.guilan.blogfa.com