یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

عبدالحی مشهدی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۹۸۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: دانشمند
وی از سادات موسوی مشهد است که در جوانی از ایران به هندوستان مهاجرت کرد و در آنجا خدمت سه پادشاه …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۹۸۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: دانشمند
وی از سادات موسوی مشهد است که در جوانی از ایران به هندوستان مهاجرت کرد و در آنجا خدمت سه پادشاه گروکانی هند (بابر ، همایون و اکبر) کرد. میر عبدالحی خط اختراعی محمد بابرشاه را که بدان مصحف نوشته بود ، خوب می‌دانست. در زمان همایون پادشاه منصب صدارت یافت. در دهلی درگذشت. او در سرودن شعر توانا بوده است.