شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

ساسات


ساسات

ساسات در وسائط نقلیه به دکمه دریچه هوای کربوراتور می گویند.
با بستن این دریچه جلوی ورود هوا به کربوراتور گرفته شده، در نتیجه گازی که وارد موتور می‌شود از لحاظ بنزین قویتر شده …

ساسات در وسائط نقلیه به دکمه دریچه هوای کربوراتور می گویند.

با بستن این دریچه جلوی ورود هوا به کربوراتور گرفته شده، در نتیجه گازی که وارد موتور می‌شود از لحاظ بنزین قویتر شده موتور در هوای سرد بهتر روشن می‌شود.

دکمه ساسات در جلوی راننده قرار گرفته با کشیدن آن دریچه هوا کم و بیش بسته شده هوا کمتر برای آمیختن با بنزین وارد کربوراتور شده منظور عملی می گردد.

امروزه خودروها دیگر اغلب دارای دکمه ویژه‌ای برای این کار نبوده، ساسات آنها خودکار انجام وظیفه می کند. به محض اینکه موتور سرد می‌شود دریچه ساسات خودبخود بسته شده و با گرم شدن موتور دریچه باز می‌شود.

منبع

بر پایه: فردوس، قدرت‌الله: رانندگی اتوموبیل