پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

نظریه کلی تعیین سقف مهریه برای آقایان


نظریه کلی تعیین سقف مهریه برای آقایان

ازدواج جوانان نسل سوم که قشر انبوه کشور را تشکیل میدهند امروزه موضوع بحث رسانه ها و محافل شده است

ازدواج جوانان نسل سوم که قشر انبوه کشور را تشکیل میدهند امروزه موضوع بحث رسانه ها و محافل شده است. پدیده ازدواج باچالشهایی روبروست که در این مطلب به مهریه و مشکل بزرگ آن را بررسی میکنیم.

متاسفانه در کشور ما در اکثر موارد افراد از آثار حقوقی کاری که انجام میدهند اطلاع چندانی ندارند و این خصیصه ناشی از عدم شناخت حقوق و قانون است.

هر عملی آثار خاص خود را دارد منجمله ازدواج که آثارش از خواستگاری شروع شده و تا بعد از مرگ طرفین ادامه خواهد داشت.

عنوان فایل
نظریه کلی تعیین سقف مهریه برای آقایان application/pdf
mehrieh.pdf
50 KB
دانلود

محمد علی جنیدی