دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

شاکر بخارائی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س چهارم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
معروف به شاکر. در ماوراء‌النهر می‌زیست. دلیل بزرگ شهرت این شاعر به استادی و اشعار رائع ، …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س چهارم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
معروف به شاکر. در ماوراء‌النهر می‌زیست. دلیل بزرگ شهرت این شاعر به استادی و اشعار رائع ، ذکر نام وی در کتب بلاغت و لغت مورد استشهاد است. اشعار وی نیز مانند آثار بسیاری از شاعران بزرگ قرن چهارم در کام حوادث فرو رفت و جزء اندکی از آن چیری به ما نرسید.