سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

حسن لنکرانی


جنسیت: مرد
نام پدر: شکور خاتم تبریزی
تولد و وفات: (۱۲۸۰ -۱۳۶۱) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه اصولی ، عالم دینی ، مجتهد مدرس
وی در نجف از بحث و درس اساتید زمانش …

جنسیت: مرد
نام پدر: شکور خاتم تبریزی
تولد و وفات: (۱۲۸۰ -۱۳۶۱) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه اصولی ، عالم دینی ، مجتهد مدرس
وی در نجف از بحث و درس اساتید زمانش استفاده نمود و تقریرات آنها در فقه و اصول را نگاشت و خود از اساتید و پیشوایان تقلید و اجتهاد گشت. او از میرزا حسین خلیلی . سید محمد علی شاه عبدالعظیمی و سید حسن صدر روایت کرد. شیخ محمدعلی اردوبادی از وی روایت کرده است. از آثارش: "حاشیه بر رساله شرابیانی؛ حاشیه بر "طهارهٔ" کتاب "الریاض" حاشیه بر "نجاهٔ‌العباد"؛ "نتایج‌الافکار" ، در فهم کلمات ائمه طهار (ع)؛ "الملهمات الغرویه".