یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

سال گربه


خوشحال و با استعداد ، خوب ، بااحتیاط ، لطیف ، ملا حظه کار ، عاشق جمع ، اهل غیبت کردن ، بدگوئی جاه طلبی دارند اما نه خیلی زیاد به حد زیادی پرهیز كارند و رفقای خوبی هستند گربه عاشق …

خوشحال و با استعداد ، خوب ، بااحتیاط ، لطیف ، ملا حظه کار ، عاشق جمع ، اهل غیبت کردن ، بدگوئی جاه طلبی دارند اما نه خیلی زیاد به حد زیادی پرهیز كارند و رفقای خوبی هستند گربه عاشق جمع است خیلی زود به گریه می افتد گربه با بز و سگ درست كردار و خوك كنار می آید اما از موش باید مثل طاعون بپرهیزد و با ببر نیز چون از همان نژاد است بخوبی از حیله هایش با خبر است و در نتیجه از درگیری با او دوری می كند .