دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

۱۷دی ماه ۱۳۵۷ ـ ماموریت ژنرال هایزر در تهران


۱۷دی ماه ۱۳۵۷ ـ ماموریت ژنرال هایزر در تهران

۱۷دی ماه ۱۳۵۷ افشاء شد که «رابرت هایزر Gen. Hauyzer» ژنرال آمریکایی و معاون نیروهای مسلح ناتو در اروپا (معاون ژنرال هیگ که این ژنرال بعدا وزیر امورخارجه آمریکا شد) به تصمیم جیمی کارتر رئیس …

۱۷دی ماه ۱۳۵۷ افشاء شد که «رابرت هایزر Gen. Hauyzer» ژنرال آمریکایی و معاون نیروهای مسلح ناتو در اروپا (معاون ژنرال هیگ که این ژنرال بعدا وزیر امورخارجه آمریکا شد) به تصمیم جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا وارد تهران شده و مذاکرات خود را با مقامات نظامی ایران آغاز کرده است و این مذاکرات احتمالا درباره سرنوشت شاه و حقیقت یابی در زمینه کابینه شاپور بختیار است. پیش از انتصاب بختیار، روزنامه های تهران در اعتصاب ۶۲ روزه خود بودند و مردم از تحولات روزمره بی خبر. منابع خبر ایرانیان درون مرز در آن ۶۲ روز تنها چند رادیو دولتی خارجی بود که برنامه اخبار به زبان فارسی داشتند. ژنرال هایزر بعدا و پیش از فوت، درباره ماموریت خود در تهران و جلسات متعددش با ژنرالهای ایرانی کتابی مفصل منتشر کرد که یکی از مآخذ بشمار می آید. از تحولات ۳۰ سال گذشته چنین برمی آید که نتایج ماموریت هایزر بسود آمریکا تمام نشده است.